Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Teknisk Materialvetenskap

Kandidaten ska bedriva forskarstudier som leder till en doktorsexamen. Där ingår att läsa kurser (minst 60 hp) och att självständigt författa en avhandling som försvaras vid en offentlig disputation. Normalt bedrivs studierna under 4 år. Efter samråd med handledare kan kandidaten även utföra institutionstjänstgöring i form av undervisning. Beroende på omfattning av denna tjänstgöring förlängs den totala tiden för forskarstudierna.

Det aktuella projektet är inom kompetenscentrumet Hero-m 2 Innovation, ett forskningscenter vid Institutionen för materialvetenskap som arbetar med hierarkisk modellering och beräkningsbaserad materialdesign. Hero-m 2i är en gemensam satsning mellan KTH och industrin där du kommer att arbeta i en internationell forskningsmiljö, i samarbete med kvinnliga och manliga experter inom teoretiska, beräkningsmässiga och experimentella materialstudier. Inom projektet kommer du att arbeta med martensitiska eller bainitiska höghållfasta stål. Dessa typer av stål utgör grunden för en stora grupp av specialmaterial för t.ex. fordons och verktygsmaterial för krävande applikationer. För vidare utveckling och design av höghållfasta stål finns ett behov av förbättrade kriterier och verktyg för att uppskatta stabiliteten hos restaustenit och att relatera den till viktiga mekaniska egenskaper såsom formbarhet och slitstyrka. Förbättrade egenskaper har positiva miljöeffekter under användning och produktion. Projektet inkluderar både experimentella och teoretiska studier, såsom mikrostrukturell karakterisering med avancerade tekniker såsom SEM, TEM, XRD och mätningar av mekaniska egenskaper. I det teoretiska arbetet kommer verktyg som Thermo-Calc, DICTRA och Prisma att användas.     

Vi erbjuder

Behörighetskrav för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Lämplig bakgrund för denna position är examen inom Masterexamen i materialvetenskap, materialfysik eller närliggande område.

Den sökande ska förutom den allmänna behörigheten även uppfylla kraven för den särskilda behörigheten.

Urval

Urval bland de behöriga sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Det som bedöms är den sökandes förmåga att självständigt driva sitt arbete framåt, att kunna samarbeta med andra och ha ett professionellt förhållningssätt, samt förmåga att analysera och arbeta med komplexa frågor.

För tjänsten krävs mycket goda kunskaper i engelska, både i skriftlig och muntlig kommunikation. Det är meriterande om du även har goda kunskaper i svenska. Vidare är kunskap och erfarenhet av avancerade karakteriseringstekniker såsom exempelvis SEM, TEM, XRD samt modelleringsverktyg såsom Thermo-Calc, DICTRA och Prisma meriterande.

Information om antagning och anställning

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Målexamen

Doktorsexamen

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter
 • Kontaktinformation till två referenser

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse/ca 1 april
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2018-0228
Kontakt
 • Annika Borgenstam, Professor, 08-790 83 96
 • Peter Hedström, Universitetslektor, 08-790 62 17
 • Maya Öberg, personalhandläggare (för HR-frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2018-02-22
Sista ansökningsdag 2018-03-29

Tillbaka till lediga jobb