Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Forskargruppen i matematisk avbildning på institutionen för matematik på KTH utlyser en doktorandtjänst inom tomografisk bildrekonstruktion med djupinlärning av signalkomponenter.

Tjänsten är en del av ett större projekt inom medicinsk avbildning där det övergripande målet är att utveckla teori och algoritmer för bildrekonstruktion för en rad olika röntgenbaserade bildgivande system med glest samplad och/eller mycket brusigt data. Kliniska mål är att utveckla metoder som tillåter klinisk relevanta bildrekonstruktioner utifrån data som samlats in med signifikant lägre exponering/datainsamlingstid, alternativt öka upplösningen given en fix exponering/datainsamlingstid.

Arbetsuppgifterna berör forskning och utveckling av teori och algoritmer som kombinerar metoder från maskininlärning med gles signalbehandling för simultan tomografisk bildrekonstruktion för klinisk 3D axial-skiktröntgen (CT) och spektral-CT. och inlärning av signalkomponenter. Ett centralt tema är att utveckla signalkomponenter som inte enbart medger en gles representation utan kan även användas för klassificering.

Forskningen inkluderar utveckling av både teori och algoritmer och storleken på problemen gör det nödvändigt att ta fram beräknings- och minneseffektiva algoritmer. Implementation av algoritmerna är i form av mjukvarukomponenter integrerade med TensorFlow och ODL (http://github.com/odlgroup/odl), det sistnämnda är ett Python-baserat mjukvaruramverk för numerisk funktionalanalys som används av gruppen.

Forskningen kommer drivas i nära samverkan med Philips Research Laboratories i Hamburg och Neuroradiologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Sökande förväntas därför spendera ansenlig tid hos dessa samarbetspartners.

Om så önskas kan tjänsten kombineras med undervisning på 20%.

Kvalifikationer

Sökande måste inneha eller vara på väg att få en civilingenjörs- eller magisterexamen i (teknisk) matematik, matematisk statistik, beräkningsfysik, medicinsk teknik, datavetenskap, elektroteknik, datateknik, informations- och kommunikationsteknik eller närliggande områden. Vidare måste sökanden ha:

 • Starka akademiska meriter, goda kunskaper i skriven och talad engelska, och förmågan att arbeta väl i grupp.
 • Intresse för flera av följande: design, analys, verifiering, implementering eller empirisk utvärdering av säkra nätverkssystem.
 • Erfarenhet av flera av följande: matematik, matematisk statistisk, maskininlärning, signal/bild-behandling, programmeringsspråk (helst python/C++), programvaruteknik och optimering.
 • Beredskap och viljan att bidra till vår forskning och att arbeta i ett internationellt forskarlag.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

En tidig ansökan är starkt rekommenderad. Ansökan ska vara skriven på engelska i åtminstone 10 punkters font, och bör innefatta:

 • Följebrev: En sammanfattning av din ansökan.
 • Meritförteckning: Ett dokument på upp till fyra (4) sidor, inklusive alla relevanta akademiska, professionella och andra prestationer, erfarenhet och kunskap.
 • Betygsutdrag och examina: Officiella dokument från tidigare universitetsstudier, med auktoriserade översättningar på engelska (om sådana inte utfärdades av utfärdande instution).
 • Rekommendationsbrev: Vänligen inkludera detaljerad kontaktinformation för minst två (2) referenser och bifoga rekommendationsbrev till din ansökan.
 • Avsiktsförklaring: Redogör för din motivation och dina forskningsintressen, dina förberedelser (studier, teknisk kunskap, forskning, erfarenhet, med mera) mot en doktorsexamen i vår grupp, och dina framtida mål. Maximalt två (2) sidor.
 • Representativa publikationer/tekniska rapporter: Upp till två (2) dokument, upp till tolv (12) sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad enligt föreskrifterna för doktorandanställning i Högskoleförordningen (5 år vid 80 % forskarstudier och 20 % institutionstjänstgöring som också innebär undervisning).

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt och inte senare än 1 september 2018.
Löneform Månadslön enligt KTH:s doktorandstege
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2018-0238
Kontakt
 • Ozan Öktem, Assoc.professor, +46 8 790 66 06, ozan@kth.se
Publicerat 2018-02-22
Sista ansökningsdag 2018-04-30

Tillbaka till lediga jobb