Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Institutionen för farkost och flyg är en del av Skolan för teknikvetenskap vid KTH. Vi finns på Teknikringen 8 i hjärtat av KTH Campus Valhallavägen. Vår forskning är inriktad mot farkoster och fordon samt system kring farkoster och innefattar allt från undervattensteknik till rymd. Våra forskningsgrupper är; ljud och vibrationer, lättkonstruktioner, fordonsdynamik, flygdynamik, aerodynamik, järnvägsteknik, marina system och rymdteknik. Forskningen vi bedriver är ofta en kombination av teoretiska studier, numerisk modellering och experimentell teknik. Under de senaste åren har vår forskning inriktats mer och mer mot multi-disciplinära problemställningar ofta i samverkan med andra forskningsgrupper vid KTH eller i internationella sammanhang. Miljön vid institutionen är internationell med studenter och lärare från många länder och kulturer.

Forskningscentret ECO2 Vehicle Design som är placerat på Institutionen för farkost och flyg inom Skolan för teknikvetenskap, är en multidisciplinär forskningsmiljö med inriktning på att möjliggöra resurseffektiv fordonskonstruktion i framtiden. Vårt huvudsakliga forskningsfokus ligger på fordonet som en del av transportsystemet, där vi tar i beaktande kraven som hörrör från olika systemnivåer. Centret ECO2 Vehicle Design samlar en bred kompetens inom fordonskoncept, lättviktskonstruktion, ljud och vibrationer, fordonsaerodynamik, järnvägsteknik och fordonsdynamik.

Centret ECO2 Vehicle Design är ett nära samarbete med den svenskbaserade fordonsindustrin och mer information om centret och dess involverade parter finns på www.eco2vehicledesign.kth.se.

Arbetsuppgifter

Centret ECO2 Vehicle Design söker nu en doktorand för ett projekt inriktat på funktionsmodellering med tillämpning på konceptuell design i tidiga utvecklingsfaser.

Projektet är inriktat på frågeställningar som rör funktionsmodellering och avvägningen mellan noggrannhet och förenklingar i hela analyskedjan, från framtagandet av modeller, genomförandet av simuleringar och utvärdering av resultat. Generellt gäller att detaljerade modeller kräver mer tid, bland annat på grund av den uttalade konflikten mellan beräkningsmässig komplexitet kontra noggrannhet. De avvägningar som behöver göras i arbetet med att utveckla en funktionsmodell för en specifik frågeställning, är komplexa och förutsätter förutom erfarenhet och insikt tillgång till strukturerad metodik och lämpliga kriterier.

Inom Centret ECO2 Vehicle Designs forskning sökes lösningar som balanserar ekonomiska och ekologiska hänsyn, ofta genom att formulera och lösa optimeringsproblem. Första steget i en sådan optimeringsprocess utgörs av framtagningen av en lämplig modell. Redan i detta skede avgörs huruvida man är framgångsrik i att hitta en lösning till det aktuella problemet. Till detta kommer att i de fall man söker hitta balanser och avvägningar mellan tvär-funktionella konflikter, blir frågan om modellkomplexitet ytterligare tillspetsad. Bakgrunden är att olika fysikaliska/matematiska modeller redan i grunden har inbyggt olika grad av beräkningskomplexitet och möjlig noggrannhet och därför behöver balanseras för att man överhuvudtaget ska kunna hitta en lösning till dylika kopplade problem.

Arbetet inom detta projekt kommer, liksom all verksamhet inom centret ECO2 Vehicle Design, att genomföras i nära samverkan med de fordonstillverkare som är engagerade i centret och ger bland annat möjlighet att under perioder av arbetet arbeta tillsammans med specialister på till exempel Volvo Lastvagnar i Göteborg.

Kvalifikationer

För behörighet krävs civilingenjörsexamen i teknisk fysik, farkostteknik eller annan motsvarande utbildning med relevans för området, med en inriktning mot tillämpad matematik, mekanik, numeriska metoder, beräkningsvetenskap, eller liknande. Intresserade sökande bör kunna visa på en god bakgrund inom tillämpad matematik tillsammans med generell ingenjörsvetenskap i lämplig kombination. Under avhandlingsarbetets gång fördjupas förståelsen i matematisk modellering, datorsimulering och matematisk optimering i allmänhet och datorbaserad optimering i synnerhet.

Utöver traditionella akademiska meriter så räknas ett för tjänsten relevant examensarbete, internationell erfarenhet och språkkunskaper som meriterande.

Den sökande ska ha ett stort intresse för grundläggande tillämpad forskning och utveckling. Tjänsten kräver god förmåga att arbeta självständigt och driva projektet framåt, att sätta sig in i nya frågeställningar, att samarbeta med andra personer i olika grupper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s doktorandstege
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2018-0241
Kontakt
  • Peter Göransson, Professor, 46 8 790 79 63, pege@kth.se
Publicerat 2018-02-22
Sista ansökningsdag 2018-03-31

Tillbaka till lediga jobb