Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Industriell Produktion.Traditionella robotar är gjorda av hårda material och är därför inte lämpliga för speciella applikationer som mikrorobotar i människokroppen. Detta projekt kommer att utveckla mjuka och självmonterade millirobots som är tillämpliga för medicinsk verksamhet i mänskliga kroppar. Det primära materialet i dessa robotar kommer att vara mjuka smarta material såsom elektroaktiva polymerer (EAP). Dessa material är "smarta" eftersom de kan ändra form, dimension och fysikaliska egenskaper under stimuli, såsom värme, fuktighet eller elektromagnetiskt fält. Produktionen med dessa mjuka smarta material är arbetskrävande, tidskrävande och dyrt, men problemet kan lindras av 4D-tryckteknik, som kan skriva ut flera smarta material i önskade mönster så att den mjuka roboten kan byta till önskad form eller montering sig själv med lämpliga stimuli. Elektronik, såsom sensorer och logikkretsar, kan också inbäddas i det 3D-tryckta objektet, så att den mjuka roboten kan ha intelligenta styrfunktioner med liten externelektronik.

Detta är en fyraårig tidsbegränsad ställning som kan förlängas upp till ett år med upptagande av högst 20% avdelningsuppgifter, vanligtvis undervisning. Doktorandens uppgifter inkluderar:

 • Genomförande av innovativ forskning mot 4D-utskrift för mjuka robotar
 • Presentationer av forskning vid konferenser och möten
 • Publicering av forskningshandlingar i högkvalitativa tidskrifter som indexeras av SCI eller SCI Expanded
 • Undervisning på M.Sc. nivå i relevanta kurser

Behörighetskrav för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Lämplig bakgrund för denna position är examen inom Masterexamen i mekatronik, produktionsteknik, maskinteknik, robotik, tillsatsproduktion (3D-utskrift) eller motsvarande.

Den sökande ska förutom den allmänna behörigheten även uppfylla kraven för den särskilda behörigheten.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Sökanden ska ha en civilingenjörsexamen eller en examen som uppfyller kraven för doktorandutbildning vid KTH. Sökanden ska ha:

 • Goda kunskaper i automatisk kontrollteori och applikationer
 • God kunskap i geometrisk analys
 • Bra förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt på engelska
 • Möjlighet att arbeta självständigt och i en grupp
 • Bra betyg, topp 20%

Meriterande erfarenheter:

 • Erfarenheter i 3D-utskrift
 • Erfarenhet i mjuka smarta material
 • Erfarenheter i Matlab, Simulink eller andra CAD- och simuleringsverktyg

Information om antagning och anställning

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och därefter förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.Information om doktorandstudier, behörighet och urval m.m. finns på KTH:s webbsida för doktorandstudier. Information om doktorsprogram och ämnen på forskarnivå finns på KTH:s webbsida.Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad omfattning (högst 20 %) arbeta med utbildning, annan forskning, konstnärlig forskning och administration.

Målexamen Doktorsexamen

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

  Övrigt

  Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse/snarast
Löneform Månadslön enligt KTH:s doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2018-0223
Kontakt
 • Lei Feng, Universitetslektor, 08-790 76 49, lfeng@kth.se
 • Xi Vincent Wang, Biträdande lektor, 08-790 90 24, wangxi@kth.se
 • Maya Öberg, personalhandläggare (för HR-frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2018-02-22
Sista ansökningsdag 2018-03-31

Tillbaka till lediga jobb