Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningen för rymd- och plasmafysik, som är en del av Skolan för elektroteknik och datavetenskap, bedriver forskning relaterad till plasma i rymden såväl som i laboratoriet. Vi har en aktiv roll i ett antal internationella rymdprojekt, där vi bygger instrument, planerar operationer och analyserar mätdata. Inom grundutbildningen ger vi ett antal kurser och erbjuder examensarbeten, ofta i nära anknytning till pågående forskningsprojekt. Avdelningen är en del av KTH:s Rymdcenter. Avdelningen för rymd- och plasmafysik erhåller extern finansiering från flera olika håll; detta projekt är finansierat av anslag från Rymdstyrelsen.

Projektbeskrivning

Undersökning av snabba plasmaflöden i och utanför jordens magnetosfär med hjälp av flersatellitmätningar

Avdelningen för rymd- och plasmafysik var huvudansvarig för utvecklingen av instrumentet Spin-plane Double Probe (SDP), som mäter det elektriska fältet ombord på satelliterna i NASA-projektet MMS (Magnetospheric multiscale Mission). MMS består av fyra identiska sateliter som flyger i formation inuti och utanför jordens magnetosfär. Avdelningen för rymd- och plasmafysik deltar i analysen av data från såväl SDP-instrumentet som andra plasmainstrument ombord på satelliterna. Detta projekt komer att gå ut på att studera snabba plasmaflöden i magnetosfären (”bursty bulk flows”) och i magnetoskiktet (”magnetosheath jets”). Studierna kommer att bestå av både statistiska undersökningar och fallstudier. Målsättningen är att förbättra förståelsen av hur dessa fenomen uppkommer och utvecklas.

Doktorandprogrammet i Elektro- och systemteknik erbjuder utbildning i världsklass, med forskarutbildningskurser som säkerställer en djupgående utveckling av relevanta kunskaper och färdigheter. KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö, generös lön och andra anställningsförmåner. Som doktorand på KTH har du möjlighet att delta vid konferenser, projekt och andra relevanta aktiviteter som kan utvidga ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär.

Kvalifikationer

Sökande måste inneha eller snart komma att inneha en masterexamen eller en civilingenjörsexamen inom fysik, teknisk fysik, elektroteknik eller liknande område. Specialisering inom rymdfysik eller plasmafysik är en merit, liksom goda programmeringskunskaper.

Den valda kandidaten behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringsverktyg. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett enligt instruktionerna nedan. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Rekommendationsbrev.
  6. Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad enligt föreskrifterna för doktorandanställning i Högskoleförordningen (~4 år).

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-0263
Kontakt
  • Tomas Karlsson, universitetslektor, tomas.karlsson@ee.kth.se, + 46 8 790 77 01
  • Mikael Visén, personalhandläggare, rekrytering@ee.kth.se, +46 8 790 84 89
Publicerat 2018-02-22
Sista ansökningsdag 2018-03-30

Tillbaka till lediga jobb