Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Institutionen för hållfasthetslära bedriver grundläggande och tillämpad forskning inom biomekanik, kompositmekanik, kontaktmekanik, brottmekanik och utmattning, materialmekanik och pappersmekanik. Det finns starka kopplingar till industri och offentliga aktörer. Doktorandprojektet vid institutionen för hållfasthetslära kommer att drivas med lektor Artem Kulachenko som projektledare och huvudhandledare.

Arbetsuppgifter

Denna tjänst är en del av det EU-finansierade EU-projektet ”Marie Skłodowska-Curie European Training Network (ETN) FibreNet. FibreNet är ett konsortium av 15 europeiska universitet och företag med målet att överbrygga kunskapsluckorna mellan egenskaperna hos fibrer och fiberbaserade produkter för att kunna skräddarsy produkter med ny funktionalitet och nya fiber egenskaper.

Det aktuella projektet bidrar till FibreNets mål genom ökad kunskap om hur fibernätverks stokastiska natur påverkar nätverkets egenskaper och prestanda. Vi kommer att studera de faktorer som styr styrkefördelningen i fiberbaserade produkter. Oförmågan att redogöra för stokastiska brott leder ofta till överdimensionering av pappersprodukter. Målet är att kunna förutse de parametrar som påverkar styrkefördelningen genom en mikromekanisk analys och identifiering av de faktorer som styr dem. Det är viktigt att förutsäga prestanda för fiberbaserade material i olika tillämpningar och spara material genom att välja lämpliga säkerhetsfaktorer.

I fiberbaserade material är både nätverkets styrka och styrfördelningen storleksberoende. Med ökad storlek på nätverket minskar medelstyrkan. Samtidigt följer styrfördelningen en extrem Weibullfördelningen med en lång svans mot noll styrka. Det har exempelvis visat sig att styrkan hos torra massafibernätverk följer en svagaste länkskalning som börjar vid en viss nätverksstorlek. Det innebär att när vi väl etablerat styrkestatistiken vid denna kritiska storlek kan vi effektivt förutsäga statistiken för ett större urval, vilket ofta är tillämpligt på de praktiska fallen som ger möjlighet att förutsäga styrkan hos de fiberbaserade produkterna. Vi kommer att använda mikromekaniska beräkningsverktyg för att koppla variabiliteten hos pappersprodukters mekaniska egenskaper med fibrernas egenskaper och viktiga processparametrar. Detta kommer att möjliggöra materialdesign på ett sätt som inte är tillgängligt idag.

Doktorandanställningen avser i första hand fyra år med möjlighet till anställning under maximalt fem år.

Kvalifikationer

Lämplig bakgrund är en civilingenjörs- eller mastersexamen inom teknisk fysik, maskinteknik, farkostteknik, materialdesign med inriktning mot hållfasthetsteknik eller motsvarande. Även sökande som under våren 2018 beräknas ta sådan examen är välkomna.

Utöver traditionella akademiska meriter är även ett relevant examensarbete, internationell erfarenhet och språkkunskaper meriterande. Goda kunskaper i programmering (Fortran eller C) och erfarenhet av experiment är också en stor fördel för denna anställning.

Sökande skall vara starkt motiverad för forskarstudier, ha förmåga till självständigt arbete och kritisk analys och ha god förmåga att samarbeta och kommunicera.

För alla anställningar inom FibreNet gäller att:

  • du inte redan kan ha en doktorsexamen
  • du inte får ha mer än 4 år av tidigare forskningserfarenhet
  • du under de senaste 3 åren inte får ha varit bosatt eller verkat i Sverige mer än 12 månader
  • du ska ha mycket goda kunskaper i engelska

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • Följebrev med sammanfattning av din ansökan samt redogörelse för din motivation och dina forskningsintressen
  • Två akademiska referenser
  • Ett detaljerat CV
  • Betygsutdrag och examina

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, dock senast 2 juli, 2018
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2018-0109
Kontakt
  • Artem Kulachenko, Assoc.professor, +46 8 790 89 44, artem@kth.se
  • Sören Östlund, Professor, +46 8 790 75 42, soren@kth.se
Publicerat 2018-01-23
Sista ansökningsdag 2018-03-11

Tillbaka till lediga jobb