Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Institutionen för hållfasthetslära bedriver grundläggande och tillämpad forskning inom biomekanik, kompositmekanik, kontaktmekanik, brottmekanik och utmattning, materialmekanik och pappersmekanik. Det finns starka kopplingar till industri och offentliga aktörer. Doktorandprojektet vid institutionen för hållfasthetslära kommer att drivas med professor Sören Östlund som projektledare och huvudhandledare.

Arbetsuppgifter

Denna tjänst är en del av det EU-finansierade EU-projektet ”Marie Skłodowska-Curie European Training Network (ETN) FibreNet. FibreNet är ett konsortium av 15 europeiska universitet och företag med målet att överbrygga kunskapsluckorna mellan egenskaperna hos fibrer och fiberbaserade produkter för att kunna skräddarsy produkter med ny funktionalitet och nya fiber egenskaper.

Det aktuella projektet bidrar till FibreNets mål genom ökad kunskap om bidraget från individuella fiber-fiberfogars geometriska egenskaper och materialegenskaper till fibernätverkets mekaniska egenskaper. Ett tvåskaligt angreppssätt kommer att användas för att studera hur kontaktområdet mellan fibrer påverkar nätverkets deformationsegenskaper och styrka. Denna kunskap är av avgörande betydelse för utvecklingen av t.ex. energieffektiva förpackningsmaterial. Vi kommer att angripa problemet på nätverksnivån. De flesta teoretiska och numeriska modeller studerar inte kontaktområdet i detalj eller betraktar stora deformationer och detta kan delvis vara en förklaring till varför analytiska modeller baserade på böjstyva fiber-fiberbindningar konsekvent överskattar nätverks mekaniska egenskaper. Den exakta orsaken till varför fibrerna underpresterar är fortfarande under debatt och vi kommer att angripa detta problem genom en kombination av modellering och nya experimentella metoder för att studerar fibrer och fiber-fiberbindningar.

Doktorandanställningen avser i första hand fyra år med möjlighet till anställning under maximalt fem år.

Kvalifikationer

Lämplig bakgrund är en civilingenjörs- eller mastersexamen inom teknisk fysik, maskinteknik, farkostteknik, materialdesign med inriktning mot hållfasthetsteknik eller motsvarande. Även sökande som under våren 2018 beräknas ta sådan examen är välkomna.

Utöver traditionella akademiska meriter är även ett relevant examensarbete, internationell erfarenhet och språkkunskaper meriterande. Goda kunskaper i programmering (Fortran eller C) och erfarenhet av experiment är också en stor fördel för denna anställning.

Sökande skall vara starkt motiverad för forskarstudier, ha förmåga till självständigt arbete och kritisk analys och ha god förmåga att samarbeta och kommunicera.

För alla anställningar inom FibreNet gäller att:

  • du inte redan kan ha en doktorsexamen
  • du inte får ha mer än 4 år av tidigare forskningserfarenhet
  • du under de senaste 3 åren inte får ha varit bosatt eller verkat i Sverige mer än 12 månader
  • du ska ha mycket goda kunskaper I engelska 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

  • Följebrev med sammanfattning av din ansökan samt redogörelse för din motivation och dina forskningsintressen
  • Två akademiska referenser
  • Ett detaljerat CV
  • Betygsutdrag och examina

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, dock senast 2 juli, 2018
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2018-0108
Kontakt
  • Sören Östlund, Professor, +46 8 790 75 42, soren@kth.se
  • Artem Kulachenko, Assoc. professor, +46 8 790 89 44, artem@kth.se
Publicerat 2018-01-23
Sista ansökningsdag 2018-03-11

Tillbaka till lediga jobb