Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Institutionen för Medicinteknik och hälsosystem finns i Flemingsberg och Solna. I samarbete med Karolinska Institutet har vi Sveriges enda sammanhängande civilingenjörsutbildning inom medicinsk teknik. Vi utbildar även högskoleingenjörer inom data-, elektro- och medicinsk teknik. Vidare tillhandahåller vi påbyggnadsutbildningar i form av magister- och masterutbildningar samt vidareutbildningskurser. Den gemensamma nämnaren för forskningen vid skolan är att i ett brett perspektiv använda tekniken för medicinska tillämpningar såsom skadepreventiva åtgärder, kliniska tillämpningar och terapier vid till exempel rehabilitering i syfte att främja sambandet mellan teknik och hälsa. Institutionen för Medicinteknik och hälsosystem har 175 anställda och omsätter 200 miljoner kronor per år.

Forskningen är tvärvetenskaplig och spänner över teknik och hälsa i vid bemärkelse, vilket inkluderar medicinsk teknik, design, logistik och ergonomi. Enheten för Teknisk vårdvetenskap startade 2014 och är idag i en stark expansion med flera större beviljade forskningsprojekt, forskarutbildning och internationella samarbeten. Ämnesområdet teknisk vårdvetenskap omfattar digitalisering i förhållande till demografiska förändringar, främst en växande åldrande befolkning. Det är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som genom analys, design och tillämplig implementering syftar till att skapa hållbara och fungerande system som stödjer människors hälsa på kliniken, hemma eller mobilt. Ämnet kombinerar ingenjörsvetenskap, samhällsvetenskap och omvårdnad med utvecklingen av medicinsk teknik och digitala tillämpningar med särskild betoning på människors aktiva medverkan i innovationsprocesser, implementering och utvärdering.

Vi söker nu en doktorand som är intresserad av forskning om digitaliseringens möjligheter och konsekvenser för äldre människor. Positionen innebär forskning och aktivt deltagande i ett internationellt projekt samt viss administration. Som doktorand ingår du i en forskargrupp om för närvarande tio personer och har din arbetsplats på KTH i Flemingsberg. Målsättningen med doktorandens egen forskning och vetenskapliga publicering är att inom fem år försvara en avhandling i Teknik och hälsa. Syftet med det internationella projektet är att öka kunskapen om äldrelivet i tider av digitalisering genom att undersöka förändringar kopplat till åldrande, plats och erfarenhet av att vara uppkopplad via olika typer av digitala tillämpningar. Målsättningen är att åstadkomma avsevärd input i arbetet med att utforma digitala artefakter för ett modernt äldreliv.

Arbetsuppgifter

Doktorandarbetet genomförs inom ramen för ett internationellt projekt. Syftet med projektet är att öka kunskapen om äldrelivet i tider av digitalisering genom att undersöka förändringar kopplat till åldrande, plats och erfarenhet av att vara uppkopplad via olika typer av tillämpningar. Tillsammans med professorn i Teknisk vårdvetenskap ansvarar doktoranden för praktiska försök med monitorering av kommunikation och involvering av äldre personer, policy-makers, IT-forskare och intressegrupper. Avhandlingsarbetet innebär självständigt arbete och teoretisk fördjupning och att tillsammans med professorn administrera KTH:s del av projektet om 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationer

Sökande måste ha en ingenjörsbakgrund eller en designbakgrund företrädesvis med inriktning på datavetenskap, informations- och kommunikationsteknik, innovationer, ekonomi, informatik, produktutveckling eller närliggande områden. Meriterande är mastersutbildning med anknytning till design, implementering eller utvärdering av teknik för äldre människor.

För befattningen krävs goda akademiska meriter med goda kunskaper i skriven och talad engelska och med visad erfarenhet av att självständigt ha genomfört studier och levererat resultat med goda vitsord. Ett annat krav är intresse för empirisk utvärdering av design eller implementering. Meriterande är tidigare studier av äldres situation i förhållande till teknikutveckling och/eller erfarenhet av participativ design.

Personliga förmågor som krävs för befattningen är:

  • att självständigt genomföra forskningsarbete och administrativa arbetsuppgifter
  • att kommunicera och samarbeta i grupp och i internationella sammanhang.
  • initiativförmåga
  • förtrogenhet med Internet och digitala medier.

Ytterligare önskvärda förmågor är:

  • att kunna samarbeta tvärvetenskapligt framförallt mellan ingenjörsvetenskaper, design, samhällsvetenskap och vård och omsorgsforskning; samt
  • att ha beredskap och vilja att bidra till vidareutvecklingen av Teknisk vårdvetenskap och internationellt samarbete.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad enligt föreskrifterna för doktorandanställning i Högskoleförordningen (5 år vid 80 % forskarstudier och 20 % institutionstjänstgöring).

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Flemingsberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2018-0104
Kontakt
  • Britt Östlund, professor, +46 8 790 00 00, brittost@kth.se
Publicerat 2018-02-22
Sista ansökningsdag 2018-03-18

Tillbaka till lediga jobb