Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Institutionen för Industriell Produktion bedriver grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom det breda området produktion. Vi har verksamhet inom de flesta centrala områden inom dagens produktionsutveckling som exempelvis: system, teknik och processer för materialbearbetning, detalj-tillverkning och montering, metoder och hjälpmedel för utformning, anskaffning och utveckling av produktionssystem, datorstöd och informationshantering för samverkan i samtliga delar av produktframtagningsprocessen, produktutformning för konkurrenskraftig produktion, industriell mätteknik och produktionsekonomi.

XPRES, Excellence in Produktion Research, är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Mälardalens högskola (MDH) och Swerea Research Group. Sammanlagt har KTH, MDH och Swerea i Stockholm cirka 120 forskare inom området produktion.

Arbetsuppgifter

Institutionens personal och studenter kommer från hela världen och bidrar till en mycket internationell miljö. Enheten för Manufacturing & Metrology Systems (MMS) arbetar med forskning, utbildning och politik inom cirkulär ekonomi, med särskild inriktning på tillverkningsindustrin. Forskningsprojekten är vanligtvis relaterade till högt tvärvetenskapliga områden, såsom produktdesign, (affärs-) verksamhet, försörjningskedjor och informations- och kommunikationsteknik i tillverkningsinställningar. Samarbetsprojekt involverar vanligtvis akademiker, offentlig sektor och industripartner. KTH-ITM-skolan har lanserat ett viktigt initiativ med fokus på cirkulär ekonomi (CE). Ett steg i detta initiativ är bildandet av en tvärvetenskaplig forskningsgrupp med inriktning på utveckling av teoretiska och tillämpade koncept och lösningar för att främja den cirkulära ekonomin. Inom programmet har ett antal postdoktortjänster skapats.

I denna postdoktorstjänst strävar man efter att stärka forsknings- och utvecklingsverksamheten för att främja CE-forskning genom ett lokalt KTH-CE-initiativ såväl som globalt. Därför söker vi en kandidat som har ljudspår med CE-systemperspektiv. Kandidaten kommer främst att vara involverad i:

 • Utveckling forskningsidéer och -koncept och omvandla dessa till handlingsbara forskningsuppgifter
 • Utveckling av konsortier i syfte att skapa finansieringsförslag
 • Genomförande av egna forskningsuppgifter
 • Samordning av forskningsförslag inom KTHs CE-initiativ
 • Arbete med CE-utbildningsuppgifter inom KTHs CE-initiativ
 • Publicering både i vetenskaplig och populärvetenskaplig tidskrift

Kvalifikationer

För att kvalificera sig till denna postdoktorstjänst vid IIP, måste kandidaten ha en doktorsexamen i produktionsteknik, som du har erhållit under de senaste tre åren. Kandidaten måste ha en master- och kandidatexamen inriktad mot mekaniskt, industriellt eller motsvarande område. Doktorsexamen kan vara i tekniskvetenskap, ekonomi eller annan relevant bakgrund. Tvärvetenskapligt arbete och förmågan att samordna och hantera komplexa insatser från ett brett spektrum av forskningsdiscipliner från samarbetsorgan över olika projekt är avgörande. Den framgångsrika kandidaten har akademiska publikationer i ledande vetenskapliga peer-reviewed journals, inom cirkulär ekonomiområdet.

Dessutom krävs förmågan att skapa forskningsidéer och använda dessa idéer för att skapa forskningsförslag för att säkerställa finansiella anslag. Att ha erfarenhet från liknande aktiviteter kommer att övervägas under urvalsprocessen och innefattar:

 • Identifiering av relevanta problemområden och idéer
 • Identifiering av relevanta forskningsanrop
 • Skapande av konsortium av relevanta forskningspartner
 • Förklaring av problemen eller idéerna på ett vetenskapligt sätt
 • Identifiering av effekterna av problemen / idéerna
 • Identifiering av sättet att genomföra forskningsarbetet, såsom arbets- och arbetsplan, budgetering och resursplanering

Därför krävs minst 5 års erfarenhet av projektledning med kompetens inom projektering, genomförande och rapportering. Att ha erfarenhet av att delta och förvalta stora och medelstora projekt värderas högt för denna position. Att ha arbetat med EU- och nationellt finansierade (eller motsvarande) forskningsprojekt från det förflutna kommer att vara en fördel.

Tekniskt sett borde kandidaten ha högt utvecklade färdigheter i komplext systemmodellering och implementera systemmodeller för att skapa simuleringar för att få förklarande insikter om CE-system, agentbaserade och diskreta händelseprocedurer är särskilt föredragna. Intresse och grundläggande kunskaper i programmeringsspråk som Java, VisualBasic eller liknande krävs.

Kandidaten måste kunna och vara bekväm med att arbeta i tvärkulturella och tvärfunktionella team på lokal och internationell nivå. Utmärkta kommunikativa förmågor i engelska är därför nödvändigt.

Slutligen är möjligheten att identifiera relevanta intressenter och sprida forskningsresultat bland ledande befattningshavare och intressenter från kommuner och stora företag i relevanta sektorer avgörande.

Vidare letar vi efter en kandidat som har följande:

 • God förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och samarbetat
 • Tvärvetenskapligt arbetsområde och internationellt sett
 • God teknisk kunskap om komplext systemmodellering

Kandidaten ska kunna handleda kandidat- och masteruppsatser samt doktorander i deras tidiga skede. Liknande erfarenheter av detta är ett plus Dessutom anses förmågan att generera kortsiktiga forskningsidéer för studentprojekt och/eller koncepttest som kan leda till potentiella långsiktiga forskningsidéer också fördelaktigt för positionen.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2018-0052
Kontakt
 • Amir Rashid, universitetslektor, 08-790 63 73
 • Maya Öberg, personalhandläggare (för HR-frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2018-01-11
Sista ansökningsdag 2018-02-08

Tillbaka till lediga jobb