KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Kemiteknik med inriktning mot energiprocesser.

Ämnesbeskrivning

Ämnet innefattar grundläggande och tillämpade studier av energiprocesser, primärt med kemisk omvandling, och dessutom hela energisystem utifrån ett energi- och materialbalansperspektiv. Ämnet innefattar såväl de kemitekniska komponenter och processer, som utgör systemet, dels systemet i sig, samt dess interaktion med omgivningen. Hållbarhets- och ekonomiska faktorer, cirkulär ekonomi, är av central betydelse. Systemen, inklusive dess komponenter, kan utgöra kraft- och värmesystem, konventionella kemitekniska processystem, men även till exempel ett fordon. Både systemens tillförsel- och användarsida ingår i studierna särskilt vad gäller resurs- och avfallsaspekter.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar forskning, handledning av forskarstuderande och undervisning inom ämnesområdet. Innehavaren förväntas också delta i skolans utbildningsprogram utanför det egna ämnesområdet.

Undervisning inom utbildningen på KTH sker såväl på svenska som på engelska. Den sökandes ambition bör därför vara att kunna undervisa på svenska inom två år efter att anställning har påbörjats.

Befattningen ingår i KTH:s tenure-tracksystem och innehavaren kommer att erbjudas engagerat stöd i sin karriärutveckling inklusive kurser i svenska.

Behörighet

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • visat vetenskaplig skicklighet inom kemiteknik med inriktning mot energiprocesser, genom internationell publicering och/eller genom erfarenhet av industriellt forsknings- och utvecklingsarbete,
  • förmåga att undervisa i termodynamik, teknisk strömningslära inklusive materietransport och i enhetsoperationer (unit operations) liksom förmåga och intresse av att utveckla undervisning inom ämnesområdet,
  • förmåga och praktisk erfarenhet av problemlösning och implementering av nyvunnen kunskap genom till exempel experimentella metoder eller simulering.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • förmågan att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete,
  • dokumenterad samarbetsförmåga.

Det är även av betydelse att den sökande har

  • förmåga och skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal (däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet),
  • pedagogisk erfarenhet/utbildning samt färdigheter i svenska, förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer K-2017-1069
Kontakt
  • Per Alvfors, Professor,, 08-7906526
  • Amelie Eriksson Karlström, Professor,, First Deputy Head of School, 08-7909978
Publicerat 2018-05-16
Sista ansökningsdag 2018-07-31

Tillbaka till lediga jobb