Kungliga Tekniska högskolan, Inst. för fastigheter och byggande

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Institutionen för fastigheter och byggande är landets ledande akademiska miljö för utbildning inom juridik, ekonomi, management och finansiering kopplat till fastighetsutveckling, byggande och fastighetsförvaltning. Verksamheten innefattar ekonomiska, juridiska, organisatoriska och ledningsmässiga frågeställningar och utmaningar inom samhällsbyggandet. Institutionen ligger centralt på KTH Campus i Stockholm och har omkring 60 anställda fördelade på fem avdelningar: bygg- och fastighetsekonomi, fastighetsvetenskap, projektkommunikation, bank och finans samt geodesi och satellitpositionering.

Avdelningen för fastighetsvetenskap bedriver både forskning och utbildning om markanvändning och byggande och den omfattande lagstiftning som reglerar rättigheter och skyldigheter för staten, kommuner, fastighetsägare, byggherrar, bostadsrättshavare, hyresgäster m.fl. Avdelningen har starka kopplingar till bygg- och fastighetssektorns företag och organisationer och ett upparbetat nätverk med nationella och internationella universitet och högskolor.

Arbetsuppgifter

Institutionen för fastigheter och byggande bjuder in till ansökningar för en heltidstjänst som postdoktor vid Avdelningen för fastighetsvetenskap. Tjänsten är en visstidsanställning som varar ett år med förväntat startdatum 1 mars 2018. Forskningen kommer att kretsa kring, framför allt de upplåtelseformer som inte innebär ett hundraprocentigt ägande av bostaden och deras potential att bidra till utbudet av bostäder som är åtkomliga för grupper med lägre inkomster, med fokus på markexploatering och finansiering. Du kommer att delta i ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Bostad 2.0 som fokuserar på dagens situation på bostadsmarknaden i relation till bland annat boende, bransch, myndigheter, lagar, ekonomi, hållbarhet samt ett antal sociala, miljömässiga, tekniska och ekonomiska aspekter. Arbetsuppgifterna innebär även att författa vetenskapliga artiklar, ansöka om medel för forskning, delta i konferenser och kommunicera dina forskningsresultat muntligt både till akademin och till branschen samt ägna dig åt undervisning, handledning, kursansvar och kursadministration inom grundutbildningen. Inom grundutbildningen kommer du att ansvara för kurser i Markexploatering och Plangenomförande samt medverka i kurser inom plan- och byggområdet.

Kvalifikationer

Vi söker en kandidat som under de senaste tre åren har erhållit en doktorsexamen inom det fastighetsvetenskapliga ämnesområdet. Du bör ha en tydlig profil mot markexploatering som inkluderar juridik/ekonomi med avseende på detaljplanering, byggande och finansiering av bostäder, särskilt vad gäller plan- och bygglagstiftning och bostadspolitik för att öka nyproduktionen av bostäder framför allt i de lägre hyres- och prissegmenten. Gedigen kunskap inom detta ämnesområde är ett krav.

Eftersom en stor del av den vetenskapliga kommunikationen sker på engelska kräver tjänsten att du har mycket goda kunskaper i engelska. Samarbeten med företag och andra samhällsaktörer, samt den nära kopplingen till svensk lagstiftning, förutsätter också att du talar och skriver god svenska. Dessutom sker grundutbildningen till stora delar på svenska. Du bör även ha vana att arbeta både självständigt och i grupp samt ha god kommunikationsförmåga. Du ska vara starkt motiverad till att forska, handleda och undervisa inom området. Du bör dessutom ha erfarenhet av undervisning i kurser med inriktning mot fastigheter och byggande.

Särskild vikt fästs vid förmågan att genomföra forskning inom det givna ämnesområdet. Utöver detta ska du som söker ha nödvändiga vetenskapliga förmågor som kan styrkas genom publikationer i granskade vetenskapliga tidskrifter. Det är även av stor vikt att du som söker har erhållit externa forskningsmedel i konkurrens och har erfarenhet av att delta i forskningsprojekt i nära samarbete med industrin. Vidare ska du ha erfarenhet av undervisning och handledning av studenter.

Vi kommer att ta stor hänsyn till personliga egenskaper i denna rekrytering. Tillsammans med sedvanliga akademiska meriter, värderas inriktning och relevans i tidigare forskning, internationell erfarenhet och språkliga färdigheter högt. Självständighet i kombination med samarbetsförmåga, kritiskt tänkande och förmåga att kommunicera och interagera värderas också högt.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper, akademiska utmärkelser och publikationslista.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier.
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur du relaterar dem till dina tidigare erfarenheter och framtida mål (max 2 sidor).
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Kontaktinformation till två referenspersoner.

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2018-0027
Kontakt
  • Jenny Paulsson, Universitetslektor, jenny.paulsson@abe.kth.se 08 – 790 66 61
  • Eva Pettersson, HR-handläggare, eva.pettersson@abe.kth.se 08 - 790 86 62
Publicerat 2018-01-10
Sista ansökningsdag 2018-01-20

Tillbaka till lediga jobb