Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) omfattar områdena kemi och kemiteknik, bioteknik och teknik och hälsa. Skolans verksamhet innefattar såväl grund- som tillämpad forskning för en hållbar utveckling genom vetenskaplig excellens. Många forskningsaktiviteter är tvärdisciplinära och spänner från kemivetenskap till materialvetenskap, energiteknik, miljövetenskap, biokemi, biologi och medicin.
I kemi ansvarar skolan för civilingenjörsutbildningarna i Teknisk kemi, högskoleingenjörsutbildningen i Kemiteknik och tekniskt basår samt för tre engelskspråkiga mastersprogram, Kemiteknik för energi och miljö, Makromolekylära material och Molekylär vetenskap och teknik. Vi medverkar även med kurser icivilingenjörsprogrammen Energi och miljö, Materialdesign och Bioteknik.

Ämnesbeskrivning

Elektromobilitet är troligen lösningen för att betydligt minska den fossila bränsleförbrukningen inom transportsektorn, och därmed utsläppen av koldioxid och luftföroreningar. Bränslecellsdrivna elfordon är bättre lämpade för långa distanser och tyngre last och är därför ett attraktivt alternativ till de rena batteridrivna fordonen. På grund av sin höga aktivitet, skalbarhet, snabba start- och stoppförmåga och kommersiella mognad är protonledande membranbränslecellen (PEMFC) den bränslecellsteknik som idag gäller för framdrivning av fordon. För att tekniken ska bli mer konkurrenskraftig vad gäller pris och livslängd, behövs fortfarande mer forskning och utveckling. Globalt täcker forskningen inom bränslecellområdet allt från nya komponenter, d v s utveckling och analys av katalysatorer, membran och bipolära plattor, till karakterisering av enskilda celler och stackar, men även optimering av driftsförhållanden, systemintegration i fordon och andra funktioner samt frågor kring väteinfrastruktur och implementering i samhället.Ett sätt att minska kostnaden är att minimera mängden platina i katalysatorerna, antingen genom att modifiera Pt-katalysatorn eller genom att gå över till helt Pt-fria katalysatorer. Man kan också göra besparingar genom att byta ut dagens membran till ett billigare alternativ. I ett tidigare samarbetsprojekt mellan akademi och industri utvecklades och karakteriserades nya bränslecellskomponenter, där ibland katalysatorer, membran och bipolära plattor. Till exempel syntetiserades anjonbytarmembran, som är hydroxidledande istället för protonledande, vid Lunds universitet och studerades i en alkalisk membranbränslecell (AEMFC) på Tillämpad Elektrokemi KTH. Att använda alkaliska membran i bränsleceller är intressant eftersom det är ett nytt utmanande och snabbt avancerade fält med många möjligheter till innovationer. Den alkaliska miljön möjliggör även användning av billigare alternativ till platinakatalysatorer.

Arbetsuppgifter

Det här doktorandprojektet kommer att fokusera på att studera prestanda och hållbarhet hos polymera membranbränsleceller sammansatta av komponenter som utvecklades i föregående projekt. Genom att använda olika elektrokemiska tekniker kommer viktiga egenskaper såsom elektrodaktivitet, kontaktmotstånd, transport av joner, vatten och gaser vid olika driftsbetingelser att studeras, liksom interaktionen mellan komponenter, till exempel mellan elektroden och de bipolära plattorna. Särskild vikt kommer att läggas vid livslängdsaspekter och utveckling av metodik för att studera livslängd i enskilda celler såväl som i stackar. Elektrokemisk utvärdering av de olika materialen kommer att göras på KTH i små bränsleceller där driftförhållandena kan varieras inom breda områden och därigenom också simulera förhållandena i olika delar av en stack. Kompletterande analysmetoder, såsom mikroskopi, NMR och masspektrometri, finns tillgängliga för studier av morfologi eller vatten- och jontransport genom membran och elektroder.Doktorandprojektet kommer att genomföras inom ett större nationellt samarbete mellan forskargrupper vid Tillämpad Elektrokemi KTH, Centrum för Analys och Syntes vid LU, Kemisk Fysik vid Chalmers och industripartner; där bland från bilindustrin (Scania), bränslecellkomponent- och stacktillverkarna (Sandvik, Cell Impact, Powercell, myFC) samt service- och intresseorganisationer (Intertek, Hydrogen Sweden). Projektet är finansierat av Strategisk Fordonsforskning och Innovation (FFI) via Energimyndigheten.Placering: Avd. Tillämpad elektrokemi, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Kvalifikationer/Behörighet

Lämplig bakgrund för denna tjänst är civilingenjörsexamen eller masterutbildning inom kemiteknik, teknisk fysik, fysikalisk kemi eller motsvarande. Projektet är delvis multi-disciplinärt och en bred teknisk bakgrund är en merit. Förmåga att utrycka sig väl i tal och skrift på engelska är ett krav och kunskaper i svenska är meriterande. God förkunskap i elektrokemi är meriterande men inte ett måste.Vi söker kandidater som är motiverade för vetenskaplig forskning, som har väl utvecklad analytisk förmåga, sinne för problemlösning och som också har ett genuint intresse och nyfikenhet för multi-disciplinära problem i kontexten energisnål och hållbar samhällsutveckling.KTH har höga ambitioner när det gäller mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökande som kompletterar vårt lärosäte med avseende på jämställdhet.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad, I anställningen ingår institutionstjänstgöring med högst 20 %.Tillträde: Enligt överenskommelse

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.Ansökan måste innehålla följande dokument: 

  1. CV (max 2 sidor) inklusive utbildning och annan relevant erfarenhet inom utbildning eller arbetsliv.
  2. Personligt brev (max 1 sida)
  3. Kopior av utbildningsbevis

Ansökan skickas endast via e-mail med styrkta merithandlingar till:

registrator-ke@che.kth.se

Uppge K-2017-1006 i ärendemeningen

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer K-2017-1006
Kontakt
  • Rakel Wreland Lindström / Docent, Univ.lektor, , wreland@kth.se, 087906615
Publicerat 2017-12-07
Sista ansökningsdag 2018-01-14

Tillbaka till lediga jobb