Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Det avsedda arbetet kommer att ske på Institutionen för Industriell Produktion (https://www.kth.se/sv/itm/inst/iip) inom enheten Digital Smart Production. Här kommer kandidaten att integreras i avdelningen med ansvar både inom forskningsområdet (80%) och utbildning (20%): Kandidaten kommer att delta i forskningsprojekten, hjälpa till med vissa administrativa aspekter av projektledarskap och fungera som assistent föreläsare för specifika kurser.  

Doktorandtjänsten kommer att vara inriktad på produktionssystem med fokus på affärsmodeller. Enheten fokuserar på Industry 4.0 / digitaliseringsaspekter av industrin, med särskild tonvikt på applikationer i butikslokaler. Enheten har även europeiska och nationella projekt som är verksamma inom detta fokusområde, samt är en del av eXcellence i Production RESerach (XPRES) Strategiska Forskningsområdet (SFO).

Doktoranden kommer att ansvara för att utveckla och driva forskningsverksamhet i såväl nationella som europeiska projekt. I detalj kommer kandidaten främst att vara aktiv inom OpenMOS-projektet, en del av framtiden H2020-fabriken (http://cordis.europa.eu/project/rcn/198382_en.html) Målet för projektet är Plug-and-Produce automatiseringssystem som möjliggör enkel övergång och konfiguration baserat på fördefinierade processfunktioner och snabba integrationsmetoder. Doktoranden kommer också att vara inblandad i Tiphys-projektet (webbsida under uppbyggnad), ett Erasmus+ initiativ för högre utbildning finansierad av EC och Swedish Council for Higher Education (www.uhr.se). Syftet med detta projekt är att skapa ett internationellt kursförråd för doktorandutbildningsenheter inom branschen Industry 4.0: initiativets hävstångseffekt på det inlärningsanalytiska paradigmet och på den sociala nätverksbaserade utbildningsramen. Båda projekten kräver nära samarbete med våra industriella och akademiska partners.  

Undervisningsverksamheten (definierad som del av avdelningsarbete, 20%) involverar utbildningsaktiviteter på grund- och avancerad nivå inom området för vetenskaplig metodik och företagsdriven produktionsutveckling.

Tjänsten kommer att leda till en licentiatsexamen.

Kvalifikationer

Vi söker en kandidat med en avslutad Civilingenjörsexamen inom Management Engineering. Bevisad erfarenhet av oberoende arbets- och forskningsinsatser ses som en fördel. Det anses vara meriterande om kandidaten har:

 • Kunskap om affärsprocessmodellering och relaterade språk och verktyg med kunskap om UML-baserade modelleringsspråk
 • Kunskap om ontologier och erfarenhet av Protegé
 • Möjlighet att simulera produktionsprocesser med hjälp av Arena eller liknande programvara
 • Förmåga att förvärva pedagogiska färdigheter
 • Flytande kommunikationsförmåga i både engelska och svenska, muntligt och skriftligt  

Vidare är det fördelaktigt om kandidaten har tagit kurser i ett eller flera av följande ämnen:

 • Strategi och organisation
 • Projektledning
 • Informationssystem
 • Kvalitetsteknik, redovisning och företagsfinansiering
 • Ekonomi, Produktionsplanering och kontroll
 • Business Intelligence
 • Innovationshantering för IKT-produkter

Kandidaten som vi söker har en bra förmåga att utföra oberoende forsknings- och utvecklingsarbete. Hen arbetar bra i olika grupper. Kunskaper i Business Process Modeling och Ontologies är goda, liksom skriftlig förmåga i engelska.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Din kompletta ansökan skall innehålla följande:

 • Curriculum Vitae (inkl. relevanta professionella erfarenheter och kunskaper)
 • Personligt brev (inkl. kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål, max 2 A4)
 • Betygsavskrift inkl. examensbevis och betyg från universitetsstudier (översättning till svenska eller engelska om dessa är utfärdade på andra språk)
 • Publikationer eller tekniska rapporter (för dokument längre än 10 sidor: bifoga ett abstrakt och webblänk till fullständiga texten)
 • Kontaktinformation till två referenspersoner (som vi kommer att kontakta om du går vidare till slutprocessen)

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenkommelse, önskvärt 1 februari
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2017-1581
Kontakt
 • Antonio Maffei, bitr. universitetslektor, 08-790 78 71
 • Maya Öberg, personalhandläggare (för HR-frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2017-12-07
Sista ansökningsdag 2018-01-12

Tillbaka till lediga jobb