Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Nya fysiska och kemiska åldringsmodeller för fyllda elastomerer utvecklas i detta gemensamma vetenskapsrådsprojekt av KTH tillsammans med Queen Mary University of London.

Nästan alla kommersiellt tillgängliga elastomerprodukter, såsom vibrationsisolatorer, dämpare, däck och tätningar, är gjorda av fyllda elastomerer, av vilka kimrök är den vanligaste; resulterande i ökad nötningsbeständighet, utmärk brottstyrka och ökad skjuv- och förlustmodul, jämfört med deras ofyllda motsvarigheter. Nyligen observerades att fyllda elastomerer uppvisar strukturell relaxation (fysisk åldring) inom ett mycket viktigt frekvensområde, vanligtvis från kvasi-statiskt till flera tusen Hertz, vilket är det vanligaste frekvensområdet för nästan alla kommersiella tillämpningar för fyllda elastomerkomponenter. Vid strukturell relaxation uppvisar elastomeren kontinuerligt skiftande mekaniska egenskaper över långsamma tidsskalor efter en temperaturförändring. Det är ytterst viktigt att denna fysiska åldring är lämpligt modellerad, inte bara för att kunna förutse fysisk åldrande i sig, men, och ännu viktigare; för att kunna förutse de mekaniska egenskaperna hos den vanligast använda elastomeren, över det mest använda frekvensområdet. Vidare används fyllda elastomerkomponenter under lång tid under hårda miljöförhållanden, inklusive syre, vatten, ozon, olja, föroreningar och radioaktiva strålningsexponeringar, vanligtvis vid olika temperaturer. Men deras mekaniska egenskaper är vanligtvis modellerade som om de är nyligen tillverkade utan hänsyn tagen till eventuell kemisk åldring.

I detta projekt utvecklas nya modeller för den vanligaste kemiska åldringen för fylld elastomer; huvudsakligen orsakad av syrereaktioner med polymernätverket, vilket antingen skadar nätverket genom sönderklippning eller bygger upp nya polymerlänkar. Slutligen bestäms den dynamiska styvhet hos en vibrationsisolator av fylld elastomer inom det hörbara frekvensområdet, som genomgår fysisk och kemisk åldring.

Projektet kommer att genomföras dels på Marcus Wallenberg Laboratoriet för Ljud- och Vibrationsforskning (MWL) vid Institutionen för farkost- och flygteknik på KTH och dels på Soft Matter Group vid Institutionen för material på Queen Mary University of London (QMUL). MWL är det största universitetscentrum i norra Europa för modellering och experimentellt arbete inom ljud och vibrationer, med starka kopplingar till alla större företag i Sverige. Soft Matter Group på QMUL är mycket känd internationellt och täcker en bred forskningsprofil inom elastomerer. 

Doktorandanställningen avser i första hand fyra år med möjlighet till anställning under maximalt fem år. Upp till 20% institutionstjänstgöring ingår i tjänsten

Kvalifikationer

För behörighet krävs civilingenjörsexamen i Teknisk fysik, Farkostteknik eller annan motsvarande utbildning med relevans för området, med en inriktning mot ljud och vibrationer eller hållfasthetslära. Utöver traditionella akademiska meriter så räknas ett för tjänsten relevant examensarbete, internationell erfarenhet och språkkunskaper som meriterande.

Den sökande ska ha ett stort intresse för grundläggande forskning och utveckling. Tjänsten kräver god förmåga att arbeta självständigt och driva projektet framåt, att sätta sig in i nya frågeställningar, att samarbeta med andra personer i olika grupper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan skall innefatta följande handlingar i PDF-format. Ej zip filer:

  • Kortfattad redogörelse varför den sökande vill ägna sig åt forskarstudier
  • CV
  • Betygsavskrift från högskola/universitet
  • Annan relevant material som sökande vill åberopa, exempelvis sitt examensarbete, författad teknisk rapport eller vetenskaplig artikel 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2017-2172
Kontakt
  • Leif Kari, +46 8 790 79 74, leifkari@kth.se
Publicerat 2017-12-07
Sista ansökningsdag 2018-01-31

Tillbaka till lediga jobb