Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Institutionen för hållfasthetslära bedriver grundläggande och tillämpad forskning inom biomekanik, kompositmekanik, kontaktmekanik, brottmekanik och utmattning, materialmekanik och pappersmekanik. Det finns starka kopplingar till industri och offentliga aktörer. Doktorandprojektet vid institutionen för hållfasthetslära kommer att drivas med professor Peter Gudmundson som projektledare och huvudhandledare.

Arbetsuppgifter

Den snabbt ökande andelen eldrivna fordon gör att batteriutvecklingen är intensiv och att framsteg som görs snabbt kan få ett stort genomslag. Vi söker nu en doktorand till projektet ”Kompositmodell för prediktering av åldrande i litium-jon batterier”. Förutom kostnad och kapacitet är långtidsegenskaper för batterier mycket viktiga för att öka användningen av batterier i exempelvis fordonstillämpningar. Sprickbildning i elektrodpartiklar och mellan elektrodpartiklar och omgivande material är kritiska mekanismer för att batterier med tiden förlorar kapacitet. En viktig mekanism är här den svällning och krympning av elektrodpartiklar som orsakas av att litiumjoner diffunderar in och ut från elektrodpartiklar vid laddning respektive urladdning. Idag finns inga tillräckligt tillförlitliga metoder för att prediktera det åldrande som denna sprickbildning orsakar. Projektet syftar mot att ta fram bättre modeller för degradering av batterikapacitet orsakade av dessa mekanismer.

De huvudsakliga forskningsuppgifterna inom projektet ligger inom mekanisk modellering. Dels ska en mikromekanisk modell utvecklas där enskilda elektrodpartiklar med sprickbildning kan simuleras och dels ska den mikromekaniska modellen användas för att ta fram en makromekanisk modell på batterinivå. Modellerna kommer att vara kopplade till elektrokemiska modeller som exempelvis styr transporten av litiumjoner. Modellerna kommer att verifieras med experiment.

Projektet är ett samarbete med avdelningen för tillämpad elektrokemi på KTH. Det finns också ett nära samarbete med Scania CV AB, Volvo Cars och AB Volvo samt med det nationella centret ”Swedish Electromobility Centre” som är en kanal för samverkan mellan universitet, industri och myndigheter. Projektet finansieras av Energimyndigheten inom programmet energiriktad grundforskning.

Doktorandanställningen avser i första hand fyra år med möjlighet till anställning under maximalt fem år. Upp till 20 % institutionstjänstgöring ingår i tjänsten.

Kvalifikationer

Sökande skall vara starkt motiverad för forskarstudier, ha förmåga till självständigt arbete och kritisk analys. Lämplig bakgrund är en civilingenjörs- eller mastersexamen inom teknisk fysik, maskinteknik, farkostteknik, materialdesign med inriktning mot hållfasthetsteknik eller motsvarande. Även sökande som under våren 2018 beräknas ta sådan examen är välkomna.

Vidare måste sökanden ha:

 • Starka akademiska meriter, goda kunskaper i skriven och talad engelska, och förmågan att arbeta att arbeta väl i grupp
 • Kunskap inom beräkningsteknik och programmering
 • Erfarenhet av beräkningar med FEM
 • Breda kunskaper i fysik och teknik samt ett intresse för interdisciplinära problemställningar
 • Goda kunskaper i matematik och intresse för matematisk modellering
 • Förmåga att verka som övningsassistent vid undervisning i sal och vid laborationer samt att presentera forskningsresultat i olika sammanhang 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innefatta följande handlingar:

 • Följebrev med sammanfattning av din ansökan samt redogörelse för din motivation och dina forskningsintressen
 • Två akademiska referenser
 • Ett detaljerat CV
 • Betygsutdrag och examina
 • Exempel på teknisk skriftlig framställning, t ex examensarbete, teknisk rapport eller vetenskaplig artikel 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2017-2168
Kontakt
 • Peter Gudmundson, Professor, +46 8 790 75 56, petergu@kth.se
Publicerat 2017-12-07
Sista ansökningsdag 2018-01-29

Tillbaka till lediga jobb