Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Om vattenburen kollektivtrafik ska bidra till hållbar stadsutveckling krävs teknisk utveckling mot lika väldefinierade färdmedel till sjöss som de som under lång tid utvecklats för väg- och rälstrafik på land. Dessutom behövs planeringsverktyg för att simulera det multimodala (sjö-räls-väg) kollektivtrafiksystemet. För att kunna tillvarata potentialen behövs alltså mer enhetligt tonnage som är lättare, mer energieffektivt och billigare i tillverkning och inköp än dagens. Dessutom måste man kunna inkludera sjötrafiken, året runt, som vilken busslinje som helst i systemplanering- och analys.

Projektet ska visa hur mindre och lättare tonnage ska utformas, konstrueras och tillverkas, användas, underhållas och slutligen återvinnas, för att lyfta den vattenburna kollektivtrafiken till lika hög teknisk nivå som buss- och spårtrafik. Nyckelord är modulär design och lätta skrovkonstruktioner med lågt framdrivningsmotstånd. Projektet fokuserar på rationell disposition av utrymmen ombord, lågt framdrivningsmotstånd, materialval och materialkoncept för skrov och överbyggnader.

Forskningen ska öka kunskapen om islaster och hur de samverkar med skrovformen samt hur strukturens möjlighet att möta lasterna påverkas av val av skrovmaterial, materialkoncept och strukturarrangemang.

Arbetet kommer innebära numeriska och experimentella studier, de senare både för validering och för datainsamling. Projektet betonar vattenvägen som möjlighet att bidra till ett fullt ut intermodalt transportsystem som kan möta den prognostiserade ökningen av transportarbete på ett energieffektivt sätt. Helhetssynen har avgörande betydelse för hur vintertrafik hanteras och samarbete med doktorander och forskare, också från andra discipliner, samt med klassificeringssällskap och myndigheter är att förvänta.

Doktorandanställningen avser i första hand fyra år med möjlighet till anställning under maximalt fem år och inkluderar normalt 20 % institutionstjänstgöring, vanligtvis undervisning.

Kvalifikationer

För behörighet krävs civilingenjörsexamen i Skeppsteknik (Naval architecture), Farkostteknik, Teknisk fysik, Maskinteknik eller annan motsvarande utbildning med relevans för området. Grundläggande kunskap i skeppskonstruktion, hållfasthetslära och materialteknik är en förutsättning. Kunskaper om de speciella förutsättningarna för mindre tonnage i kollektivtrafik och kring isbelastningar är värdefullt och en specialisering mot ”system engineering”, fartygsstrukturer och dimensionering samt skadetålighet är ytterligare meriterande. Utöver traditionella akademiska meriter så räknas ett för tjänsten relevant examens- eller projektarbete, internationell erfarenhet och språkkunskaper som meriterande.

Den sökande ska ha ett stort intresse för grundläggande forskning och utveckling. Tjänsten kräver god förmåga att arbeta självständigt och driva projektet framåt, att sätta sig in i nya frågeställningar, att samarbeta med andra personer i olika grupper.

Utmärkta kunskaper i kommunikation på engelska är en förutsättning och svenska är meriterande.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innefatta följande handlingar i PDF-format. Ej zip filer:

  • Försättsblad enligt förlaga som laddas ner här:https://www.dropbox.com/s/3vtvvox4ahqr1lg/Cover-sheet-PhD-candidate.doc?dl=0
  • CV (max 2 sidor) med information om utbildning, relevanta akademiska erfarenheter och arbetslivserfarenheter
  • Ansökningsbrev (max 1 sida)
  • Betygsavskrift från högskola/universitet
  • Exempel på teknisk skriftlig framställning, t ex examensarbete, teknisk rapport eller vetenskaplig artikel

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Januari 2018
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2017-2167
Kontakt
  • Karl Garme, Professor, +46 70 397 17 17, garme@kth.se
Publicerat 2017-12-07
Sista ansökningsdag 2017-12-17

Tillbaka till lediga jobb