Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningsinformation

Forskargruppen i teoretisk datavetenskap på KTH Datavetenskap och kommunikation (KTH CSC) söker en doktorand i datavetenskap med fokus på SAT-lösning.

Teorigruppen på KTH CSC (www.csc.kth.se/tcs) erbjuder en stark forskningsmiljö med ett brett spektrum av forskning inom ämnen som till exempel komplexitetsteori och approximationsalgoritmer, data- och nätverkssäkerhet, kryptografi, formella metoder och språkteknologi. Vi har en av Europas främsta forskargrupper inom algoritmer och beräkningskomplexitet, och forskningen här har genererat ett antal internationella utmärkelser och stora forskningsanslag på senare år.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att vara medlem i den grupp som leds av Jakob Nordström. Mycket av gruppens verksamhet kretsar kring effektiva algoritmer för satisfierbarhet av satslogiska formler (SAT-lösning) och undre gränser för sådana metoder (beviskomplexitet). Ur en praktisk synvinkel är ett intressant forskningsproblem att nå en djupare förståelse för hur de för närvarande bästa SAT-lösarna – som baseras på konfliktstyrd klausulinlärning (conflict-driven clause learning, eller CDCL) – fungerar. Av ännu större intresse är att försöka bygga SAT-lösare med andra tekniker som är exponentiellt mycket starkare än CDCL i teorin men som verkar vara svåra att implementera effektivt i praktiken, som t.ex. algebraiska metoder baserade på Gröbnerbaser eller geometriska metoder som pseudo-Boolesk SAT-lösning. Vi tror också att det finns möjliga synergier med närliggande områden som SMT-lösning, villkorsprogrammering och heltalsprogrammering, så det kan potentiellt bli aktuellt att studera sådana områden.

Forskningsprojektet finansieras av ett anslag för genombrottsforskning och ett konsolideringsbidrag från Vetenskapsrådet och ett Starting Independent Researcher Grant från European Research Council. En mer detaljerad beskrivning av projektet (på engelska) finns på webbsidan www.csc.kth.se/~jakobn/project-proofcplx. Forskargruppen består för närvarande förutom projektledaren av 4 postdoktorala forskare och 4 doktorander. Utöver detta arbetar flera andra professorer, lektorer, postdokar och doktorander i TCS-gruppen med närliggande frågor inom algoritmer och komplexitetsteori, så detta är med andra ord en unik möjlighet att utforska nya samband mellan teoretiska och praktiska områden inom datavetenskap i en dynamiskt växande forskningsmiljö.

Tjänsten avser en fyraårig tidsbegränsad plats, men kan vid max 20 % institutionstjänstgöring, vanligtvis undervisning, förlängas ytterligare ett år. Önskat startdatum är senast i augusti-september 2018 men är i viss mån förhandlingsbart.

Kvalifikationer

För behörighet krävs mastersexamen eller fyraårig kandidatexamen med ett års kurser på avancerad nivå. En lämplig bakgrund är t.ex. en civilingenjörsexamen inom (teoretiskt inriktad) datavetenskap eller teknisk fysik, eller en masterexamen i matematik.

Den blivande doktoranden förväntas ha en stark bakgrund inom och ett brinnande intresse för datavetenskap och matematik. Problemlösningsförmåga och kreativitet är ett måste. Praktisk programmeringsfärdighet är också mycket viktigt.

Sökande skall vara starkt motiverade för forskarstudier, ha förmåga till självständigt arbete och kritisk analys samt ha god samarbets- och kommunikationsförmåga. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är en förutsättning för att kunna medverka i projektets internationella samarbeten och för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Ansökan görs via KTH:s rekryteringsverktyg längst ner på sidan.

Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt lokal tid (CET).

Ansökan skall omfatta följande dokument:

  1. Curriculum vitae.
  2. Betygsavskrift från högskola/universitet.
  3. Kortfattad redogörelse varför den sökande vill ägna sig åt forskarstudier, inklusive en beskrivning av sökanden med kvalifikationer och intressen.
  4. I förekommande fall kopior av sökandens examensarbete (på masters- eller kandidatnivå) och eventuella vetenskapliga publikationer.
  5. Namn och adress för tre referenser.

Observera att alla handlingar ovan skall vara på engelska, förutom officiella dokument som även kan vara på svenska.

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Önskat startdatum är senast i augusti-september 2018 men är i viss mån förhandlingsbart.
Löneform Lön enligt avtal för doktorandanställning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer D-2017-0883
Kontakt
  • Ingela Somp / HR Officer, somp@kth.se
  • Jakob Nordström / Lektor , 08-790 69 19, jakobn@kth.se
Publicerat 2017-12-07
Sista ansökningsdag 2018-01-21

Tillbaka till lediga jobb