Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektro- och systemteknik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningen för Mikro- och Nanosystem vid KTH är en av de ledande forskningsgrupperna i Europa. Den består av över 40 forskare och doktorander. Forskningen innefattar både tillämpad och mer grundläggande arbete med MEMS. En stor del av forskningen sker i nära samarbete med svensk och europeisk industri. Forskningen inom mikro- och nanoelektromekaniska system (MEMS och NEMS) behandlar komponenter och system med dimensioner i mikrometer och nanometer, och de teknologier som används för att tillverka dessa. De accelerometrar och gyron som möjliggör rörelsestyrning i spelkonsoler och smartphones är välkända exempel på MEMS- och NEMS-komponenter.

Projektbeskrivning

Avdelningen för Mikro- och Nanosystem vid KTH utlyser upp till två doktorandtjänster. Vi söker kandidater som har en önskan att bedriva spetsforskning inom området medicinteknisk MEMS. Inom specifika projekt, är din uppgift att ta fram nästa generations MEMS med väsentligt förbättrade eller helt nya funktioner.

Som doktorand inom MEMS kommer du att ingå i en tvärvetenskaplig forskargrupp som består av medlemmar med olika professionell och kulturell bakgrund. Alla projekt involverar både teoretiska och experimentella uppgifter samt samarbete med andra vetenskapliga discipliner. En del av det experimentella arbetet kommer att bedrivas i KTH:s renrum i Stockholm-Kista. Projekten engagerar flera doktorander vid avdelningen och handleds av minst två seniora forskare. Projekten bedrivs vanligtvis i nära samarbete med industriella partners eller andra europeiska universitet. Exempel på öppna doktorandtjänster inom specifika projekt inkluderar, men är inte begränsade till:

  • Medicinteknisk MEMS för avancerad läkemedelsleverans och provtagning: Det här projektet inkluderar flera forskningsutmaningar inom minimalinvasiv teknik och mikrofabrikation, och innehåller design, simulering, tillverkning, testning/verfiering samt frågor rörande biokompatibilitet. Din forskning kommer att vara applikationsfokuserad och adressera verkliga kliniska behov. Du kommer att arbeta i en mycket innovativ miljö i nära samarbete med kliniska och/eller industriella partners.

Doktorandprogrammet i Elektro- och systemteknik erbjuder utbildning i världsklass, med forskarutbildningskurser som säkerställer en djupgående utveckling av relevanta kunskaper och färdigheter.

KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö, generös lön och andra anställningsförmåner. Som doktorand på KTH har du möjlighet att delta vid internationella konferenser, projekt och andra relevanta aktiviteter som kan utvidga ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär.

Kvalifikationer

Sökande måste inneha eller snart komma att inneha en masterexamen eller en civilingenjörsexamen från ett större universitet inom Teknisk fysik, Biomedicinsk teknik, Materialteknik, Mekanik, Elektroteknik, eller motsvarande. Specialisering inom mikro- och nanoteknik samt erfarenhet från preklinisk testning är meriterande.

Sökanden behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker starkt motiverade kandidater som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringsverktyg. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.  
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter (dokument som inte längre än 10 sidor vardera). För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Kontaktinformation till två referenspersoner. 

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad enligt föreskrifterna för doktorandanställning i Högskoleförordningen (~5 år vid 80 % forskarstudier och 20 % institutionstjänstgöring som också innebär undervisning).

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer E-2017-1316
Kontakt
  • Göran Stemme, professor, goran.stemme@ee.kth.se, + 46 (0)8 790 63 21
  • Niclas Roxhed, universitetslektor, roxhed@kth.se, +46 (0)8 790 9141
  • Mikael Visén, personaladministratör, rekrytering@ee.kth.se, +46 (0)8 790 84 89
Publicerat 2017-12-07
Sista ansökningsdag 2018-01-08

Tillbaka till lediga jobb