KTH Royal Institute of Technology, School of Electrical Engineering

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningen för reglerteknik bedriver forskning inom systemidentifiering, reglerteknik, maskininlärning och optimering av dynamiska system med tillämpningar inom autonoma system, nätverkbaserade system, processreglering, reglering av bioprocesser, robotik och systemsäkerhet. Personalen har en internationell bakgrund och arbetsspråket är engelska. Avdelningen är internationellt väletablerad och är delaktig i många europeiska och nationella forskningscentra och projekt. Industriprojekt sker i samarbete med ABB Corporate Research, ABB Process Automation, BillerudKorsnäs, Ericsson Research och Scania. Vi har ett stort akademiskt nätverk och samarbetar bland annat med forskare vid MIT, UC Berkeley,  Stanford University, TU Eindhoven och Université de Lyon. Reglerteknik och automation vid KTH blev rankat 12:a i världen i senaste ARWU Shanghai ranking.

KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö, generös lön och andra anställningsförmåner.

Projektbeskrivning

Kraftfulla datorer, nya sensorer och högeffektiv kommunikationsteknik har öppnat dörren för att göra tekniska system som är självlärande. Fördelen med sådana system är att de är tänkta att kunna hantera situationer som man inte förutsåg när systemet konstruerades. Tillsammans med forskare från Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet och med starkt stöd av Vetenskapsrådet så bygger vi nu upp forskningsmiljön NewLEADS kring självlärande dynamiska system, med tillämpningar inom bland annat robotik, smarta byggnader, autonoma farkoster och bioprocessteknik. Vi fokuserar på teoriutveckling kring några av de mest kritiska aspekterna för modellbaserad inlärning av dynamiska system med hjälp av sensordata, nämligen: I) användning av datorintensiva statistiska metoder för att ta hand om okända storheter som mätbrus, II) hur man kan förbättra sensorinformation genom aktivt lärande, samt III) inlärning av komplexa sammankopplade system.

NewLEADS består av 7 seniora forskare som kompletteras med bland annat postdoktorer och doktorander. Som doktorand i denna forskningsmiljö kommer du att handledas av forskare från båda universiteten, ha möjlighet till internationella forskarvistelser, samt att delta vid konferenser och andra aktiviteter som kan utvidga ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär.

Inom projektet kommer det att finnas goda möjligheter att interagera med Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP). WASP är Sveriges största enskilda forskningsprogram inom ingenjörsvetenskap någonsin och erbjuder en plattform för akademisk forskning och utbildning i samarbete med Sveriges ledande teknologiföretag. Programmet riktar sig mot forskning kring autonoma system och mjukvara i samarbete med människan, där systemen kan anpassa sig till sin omgivning genom sensorer, information och kunskap. Två av de seniora forskarna i NewLEADS är också projektledare i WASP.

För tjänsten i fråga kommer det att vara möjligt att bli affilierad med WASP forskarskola. Kursprogrammet ger state-of-the-art kunskaper inom området och kurserna undervisas av ledande experter inom området. Genom ett ambitiöst program med forskarutbyten, partneruniversitet, och gästföreläsare så stödjer forskarskolan utvecklandet av ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri. 

Kvalifikationer

Sökande måste inneha eller snart komma att inneha en masterexamen eller en civilingenjörsexamen inom elektroteknik, teknisk fysik eller datorteknik.

Sökanden bör ha utmärkta akademisk meriter samt mycket väl utvecklad analytisk färdighet och problemlösningsförmåga. Vi söker starkt motiverade kandidater som kan arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringsverktyg. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk. 
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Rekommendationsbrev.
  6. Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater.

Alla information ska laddas upp som en enda pdf-fil.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad enligt föreskrifterna för doktorandanställning i Högskoleförordningen (~4.5 år vid 90 % forskarstudier och 10 % institutionstjänstgöring som också innebär undervisning).

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer E-2017-1315
Kontakt
  • Håkan Hjalmarsson, professor, hakan.hjalmarsson@ee.kth.se, +46 70 230 74 91
  • Cristian Rojas, universitetslektor, crro@kth.se, +46 8 790 74 27
  • Bo Wahlberg, professor, bo@kth.se, +46 8 790 72 42
  • Mikael Visén, personaladministratör, rekrytering@ee.kth.se, +46 8 790 84 89
Publicerat 2017-12-07
Sista ansökningsdag 2018-01-27

Tillbaka till lediga jobb