Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Forskningscentret ECO2 Vehicle Design som är placerat på Institutionen för farkost och flyg inom Skolan för teknikvetenskap, är en multidisciplinär forskningsmiljö med inriktning på att möjliggöra resurseffektiv fordonskonstruktion i framtiden. Vår huvudsakliga forskningsfokus ligger på fordonet som en del av transportsystemet, där vi tar i beaktande kraven som hörrör från olika systemnivåer. Centret ECO2 Vehicle Design samlar en bred kompetens inom fordonskoncept, lättviktskonstruktion, ljud och vibrationer, fordonsaerodynamik, järnvägsteknik och fordonsdynamik.

Centret ECO2 Vehicle Design är ett nära samarbete med den svenskbaserade fordonsindustrin och mer information om centret och dess involverade parter finns på www.eco2vehicledesign.kth.se.

Arbetsuppgifter

Forskningscentret ECO2 Vehicle Design söker nu en doktorand för ett projekt inriktat på modellering av fordonsbuller för hållbara transporter i stadsmiljö.

Buller är ofta en begränsande faktor för utveckling av bebyggelse. Så kallade bullerkartor används för att bedöma störningen. Sådana bullerkartor ger ekvivalenta ljudnivåer, möjligen fördelat på dag, natt och helg. Alla vägfordon genomgår förbifartstest för utsända ljudnivåer som en del i certifieringsprocessen. Det är dock välkänt att störningsgraden inte enbart beror på ljudnivåer, utan vetskap om tidsvariationer, tonalt ljud, frekvensinnehåll och andra mer komplexa egenskaper hos ljudet är nödvändigt för att bedöma störningsgrad.

Målet i projektet är att studera modeller för omgivningsbuller som orsakas av väg- och spårfordon i tätbebyggd miljö, som ett verktyg i utvecklingen av nya fordonskoncept och för grund för policy för ökad transporteffektivitet. Arbetet kommer att täcka in steg från ljudkälla till mottagare:

  • Identifiering och karakterisering av ljudkällor på ett fordon, speciellt i sammanhang med ny framdrivning (t ex elektrifiering) och driftsfall (t ex autonoma fordon)
  • Ljudutbredningsmodeller som tar hänsyn till detaljer i fordonets närhet såsom ytors egenskaper, vind, temperatur, luftfuktighet, och inverkan av infrastruktur (hastighetsbegränsning, trafikljus, korsningar, topologi)
  • Med detta som grund, studera modeller för ljudnivåer och ljudkaraktär i en realistisk miljö nära väg eller spår.

Kvalifikationer

För behörighet krävs civilingenjörsexamen i Teknisk fysik, Farkostteknik eller annan motsvarande utbildning med relevans för området, med en inriktning mot akustik, dynamik eller strömmningsmekanik tillsammans med numeriska metoder, och ett uttalat intresse för hållbarhetsfrågor. Utöver traditionella akademiska meriter så räknas ett för tjänsten relevant examensarbete, internationell erfarenhet och språkkunskaper som meriterande.

Den sökande ska ha ett stort intresse för grundläggande forskning och utveckling. Tjänsten kräver god förmåga att arbeta självständigt och driva projektet framåt, att sätta sig in i nya frågeställningar, att samarbeta med andra personer i olika grupper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Den sökande ska inkludera följande dokument:

  • Ett ifyllt ensidesformulär som kan laddas ner
  • Ett detaljerat CV
  • Betygsutdrag och examina: Officiella dokument från tidigare universitetsstudier, med auktoriserade översättningar på engelska (om sådana inte utfärdades av utfärdande instutition).
  • Rekommendationsbrev och/eller kontaktinformation från 2-3 referenser

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2017-2141
Kontakt
  • Susann Boij, Assoc.professor, +46 8 790 9188, sboij@kth.se
Publicerat 2017-12-07
Sista ansökningsdag 2018-01-31

Tillbaka till lediga jobb