Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Vi söker en doktorand till avdelningen Strategiska hållbarhetsstudier som kommer arbeta tillsammans med forskare inom ämnet hållbar stadsutveckling. Projektet har två utgångspunkter – dels förtätningen av städer och behovet av mångfunktionell markanvändning och dels behovet av verktyg för samverkan för att hantera hållbarhetsutmaningarna.Projektet är brett tvärvetenskapligt, vilket innebär att det utförs i nära samarbete med en mångfald av olika aktörer och inom flera vetenskapliga discipliner. Med tätare städer ställs allt högre krav på marken som inte bebyggs i städerna, den ska tillgodose många olika behov och på ett resilient sätt över tid. Ett av syftena med projektet är att utveckla och testa ramverk, strategier och metoder för att planera, designa och förvalta mång-funktionella platser över tid. Vilka funktioner kan kombineras, vilka kan inte kombineras i rum och tid i stadslandskapet?

Hållbarhetsutmaningarna spänner idag över flera skalor i tid och rum och kräver en mångfald av kompetenser i samverkan. Både inom forskning och praktik pratar man idag alltmer om behovet av samverkan mellan sektorer, nivåer, professioner och mellan olika kunskapssfärer. Samtidigt finns det många exempel på där denna samverkan inte fungerar och det finns ett stort behov av kunskap kring verktyg för bra samverkan. Vilka begrepp och metoder används, varför och hur fungerar de? Projektet är länkat till den forskning som bedrivs inom Just Urban Green där fokus är mångfunktionella grönstrukturer i relation till hållbar stadsutveckling.

Arbetsuppgifter
Som doktorand hos oss kommer du ingå i gruppen Strategiska hållbarhetsstudier på Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik på KTH, där en grupp för hållbar stadsutveckling är under uppbyggnad. Vidare kommer du ingå i ett nätverk av forskare i Sverige och Europa som är länkade till forskningsprojekten inom Just Urban Green – www.justurbangreen.com

Huvuduppgiften inom forskningsprogrammet är att utforska mångfunktionell markanvändning och samverkan i relation till hållbarhetsutmaningar i städer med fokus på Stockholmsregionen.En del av arbetet innebär även att kommunicera forskningen till olika användare och en bredare allmänhet.En begränsad del av arbetstiden, max 20 %, kan bestå av institutionstjänstgöring t ex i form av undervisning. Tjänsten är avsedd för studier och forskning som leder fram till en licentiatexamen med möjlighet till förlängning till doktorsexamen. Lönen följer KTHs avtal för doktorandlöner och täcker en forskningstid på heltid under två år med möjlighet till förlängning till fyra år.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är starkt motiverad för forskarstudier, har god förmåga till självständigt arbete och kritisk analys. Rollen kräver att du kan uttrycka dig väl på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift. Eftersom rollen innebär samarbeten med både interna och externa parter är det också viktigt att du har god samarbetsförmåga och intresse för samverkansprocesser.Tidigare forskningserfarenhet eller arbetserfarenhet inom hållbar utveckling, planering och samverkan, särskilt i städer är meriterande, men inget krav. För behörighet krävs masterexamen eller motsvarande, inom samhällsvetenskap, miljövetenskap, ingenjörsvetenskap eller annan tvärvetenskaplig utbildning med inriktning mot hållbar utveckling.För att antas till forskarutbildningen måste du ha avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.

Ansökan skrivs på svenska och ska innehålla följande dokument i PDF-format: 

-Personligt brev (max två sidor) som beskriver varför du vill ha och är lämpad för tjänsten

-CV

- Kopia på masterexamen eller motsvarande kursintyg

- Beskrivning av ett tänkt forskningsprojekt inom tjänstens ämnesområde (max 3 sidor)

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt övrenskommelse
Löneform Följer KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2017-2383
Kontakt
  • Sofia Kroné Karlsson HR-handläggare, 08 790 94 20
  • Sara Borgström, biträdande lektor , sara.borgstrom@abe.kth.se
  • Rebecka Milestad, docent/avdelningschef, rebecka.milestad@abe.kth.se
Publicerat 2017-12-07
Sista ansökningsdag 2018-01-07

Tillbaka till lediga jobb