Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Området jord och bergmekanik är den teoretiska och tillämpade vetenskapen av det mekaniska beteendet för jord- och bergmaterial och dess tillämpning. De nuvarande ämnesområdena som Avdelningen för Jord- och Bergmekanik arbetar med är bl.a. injektering av sprickigt hårt berg, risk och tillförlitlighetsbaserade analyser för dimensionering och konstruktion i jord och berg, jordförstärkningsmetoder samt vibrationer från trafik och konstruktionsrelaterade aktiviteter.

Arbetsuppgifter

Vi söker en doktorand (licentiat) till Avdelningen för Jord- och Bergmekanik som är en del av Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad vid KTH. Projektet avser framtagandet av en ny mätmetod i samband med jord-berg-sondering (Jb-sondering), hejarsondering samt vid drivning av spont och pålar som baseras på vibrationsmätningar på markytan. Genom analys av vibrationssignalen fås information om jordmaterialens egenskaper och metoden förväntas ge ökad produktivitet vid djupgrundläggning.

Forskningsfrågor som kommer att i studeras i projektet innefattar både praktiska aspekter som mätning i fält och teoretiska aspekter som vågutbredning i jordlager. Projektet innefattar ämnen som geoteknik, mätteknik, jorddynamik, och seismiska försök. En viktig del av forskningen innebär att utveckla mät- och analysverktyg som kan omsättas i praktiskt användning i byggindustrin. De sonderingsmetoder som studeras i projektet tillämpas dagligen vid geotekniska undersökningar och den kompletterande vibrationsmätningen kan därför få stor positiv inverkan på hur geoteknisk information inhämtas. Vidare kan metoden, tillämpad vid drivning av spont och pålar, minska osäkerheter och risker samt öka produktiviteten i produktionsskedet.

Kvalifikationer

Sökande till denna tjänst bör ha civilingenjörsexamen i Samhällsbyggnad (eller motsv.) samt goda kunskaper och intresse i geoteknik. Praktisk erfarenhet från samhällsbyggnadsområdet är en merit. Den sökande ska behärska det engelska språket i både tal och skrift samt ha goda akademiska betyg.

Övring information

Tjänsten är avsedd för doktorandstudier, som leder fram till en licentiatexamen under förutsättning att målen med forskarutbildningen uppnås. Tjänsten innebär en studietid på två år vid heltidsstudier. Därutöver förväntas doktoranden bidra med undervisningsinstatser och annan institutionstjänstgöring med upp till 20 % av en heltidsanställning, varför tjänsten kan förlängas med upp till ett halvår.

Avdelningen avser söka ytterligare finansiering i syfte att möjliggöra fortsatt arbete mot doktorsexamen, vilket då skulle ge totalt upp till 5 års anställning inklusive institutionstjänstgöring.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön enl. KTH:s doktorandstege
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2017-2368
Kontakt
  • Maja Maurin, HR-handläggare, 08-7909424
Publicerat 2017-12-07
Sista ansökningsdag 2017-12-28

Tillbaka till lediga jobb