Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningen Rymd- och plasmafysik vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap har ungefär 20 medarbetare, däribland lärare, forskare, doktorander, ingenjörer och tekniker. Forsknings- och ingenjörsarbetet håller högsta internationella kvalitet och bedrivs i en kreativ och öppen arbetsmiljö. Personalen har internationell bakgrund och arbetsspråken är svenska och engelska. Ett huvudområde är elektriska fältmätningar i rymden, där forskargruppen intar en internationell frontlinjeposition. Rymdverksamheten omfattar deltagande med instrument i internationella och nationella projekt och bedrivs i samarbete med framstående partners över hela världen.

Ämnesområde

Experimentell rymdplasmafysik.

Ämnesbeskrivning

Ämnet syftar till att klarlägga de grundläggande fysikaliska processer som är verksamma vid växelverkan mellan solvinden och jordens och andra planeters magnetosfärer. Forskningen görs framförallt genom analys, tolkning och modellering av data från sondraketer, satelliter och rymdsonder med helt eller delvis egentillverkade instrument.

Arbetsuppgifter

 • Att som ledare för rymd- och plasmafysik ansvara för forskningen och forskarutbildningen, speciellt med fokus på den experimentella magnetosfärsfysiken.
 • Att bedriva egen forskning inom ämnesområdet genom vetenskaplig analys, tolkning och modellering av data från flerpunktsmätningar i rymden (från MMS och Cluster), samt att attrahera, söka finansiering för och handleda doktorander och postdoktorer inom ämnesområdet.
 • Att verka för att KTH tar en viktig roll i förslag till, utformning och utveckling av framtida nationella och internationella rymdprojekt.
 • Att undervisa på grund-, avancerad, och forskarnivå inom rymdplasmafysik.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som professor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i KTH:s anställningsordning, bilaga 1, i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- Vetenskaplig skicklighet inom experimentell rymdplasmafysik, som visats genom:

 • att kvaliteten, antalet och genomslagskraften av den sökandens publikationer i refereegranskade tidskrifter är på högsta internationella nivå
 • god förmåga att erhålla väsentliga forskningsbidrag
 • goda meriter från internationella vetenskapliga samarbetsprojekt
 • erfarenhet från arbete i forskningsmiljöer utanför KTH
 • erfarenhet från att leda internationella/nationella forskningsprojekt

- Skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, i vilken ingår kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet, samt administrativ skicklighet.

- Samarbetsförmåga för god samverkan med såväl vetenskaplig, teknisk som administrativ personal, samt förmåga att skapa en inspirerande och konstruktiv arbetsmiljö.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- Pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet rymdplasmafysik och plasmafysik, som visats genom:

 • erfarenhet av att ha handlett studenter på avancerad nivå och forskarnivå inom rymdplasmafysik
 • erfarenhet av att ha bedrivit, lett och organiserat undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning på grundnivå eller avancerad nivå
 • erfarenhet av utveckling av hel kurs eller kursmoment på högskolenivå
 • förtrogenhet med aktuell pedagogisk utveckling och med relaterad forskningsmetodik och lärandefokuserade undervisningsmetoder

Det är även av betydelse att den sökande har

- Förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Övrigt

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2017-0189
Kontakt
 • Göran T Marklund, professor, goranmar@kth.se, +46 8 790 76 95
 • Mikael Visén, personalhandläggare, visen@kth.se, +46 8 790 84 89
Publicerat 2018-02-15
Sista ansökningsdag 2018-05-29

Tillbaka till lediga jobb