KTH Royal Institute of Technology, Department of Transport Science

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Institutionen för transportvetenskap består av två avdelningar: Systemanalys och ekonomi samt Transportplanering, ekonomi och teknik. Vi har en framstående forskning och utbildning inom en rad områden som berör framtidens transportsystem. Institutionen har ett nära samarbete med internationellt och nationellt ledande forskargrupper, Trafikverket och andra planeringsorgan samt med näringslivet.

Forskningen vid institutionen för transportvetenskap omfattar utvärderingar av transportinvesteringar och policyåtgärder, resvanor, kostnads-nyttoanalys, miljöpåverkan, kollektivtrafik, hållbara transportsystem, väg- och järnvägsdrift och styrning, och samspelet mellan transportsystemet och samhället inklusive marknader för bostäder och arbete. Vi kombinerar metoder från flera discipliner, såsom ekonomi, matematisk modellering, statistik, optimering, statsvetenskap och psykologi. Vi är involverade i många nationella och internationella projekt rörande utveckling och analys, och har omfattande samarbeten med beslutsfattare och tjänstemän. Våra doktorer och utexaminerade är eftertraktade av industrin och myndigheter, och arbetsmarknaden efter doktorsexamen är mycket bra.

Arbetsuppgifter

Som doktorand vid avdelningen är du en del av en aktiv forskarmiljö, där du deltar i pågående forskningsprojekt. En mindre del av din arbetstid läser du på kurser, men den huvudsakliga teoretiska förkovran får du genom att utvecklas i forskningsprojekt och delta som huvudförfattare i uppsatser. De forskningsprojekt som är aktuella handlar framför allt om att utveckla framtidens prognosmodeller för transporter, i första hand personresor. Det är en fördel om du är intresserad av samhällsfrågor och att delta i utvecklingen av kvantitativa och matematiska modeller för att bidra till beslutsunderlag i samhällsplanering.

De metoder som används är inom området ekonometri, och en viktig del av arbetet är att utveckla dessa metoder och programmera dem i existerande programmeringsmiljö. Forskningsfältet kan förväntas utvecklas snabbt i olika riktningar under de kommande åren. Det handlar dels om teknologisk utveckling inom transportinfrastrukturen, exempelvis automatiserade fordon, dels om tillgång till helt nya datakällor (Big Data). Det är alltså en intressant tid att påbörja forskningsstudier inom området just nu.

Kvalifikationer

Den sökande har en Civ ing/master inom relevanta områden, såsom Engineering Physics, Computer Science.

Kurser inom programmering och datalogi på avancerad nivå är meriterande, men inget krav.

Den sökande skall vara intresserad av samhällsfrågor, ha tillräcklig matematisk bakgrund, ha erfarenhet av och/eller förmåga att delta i pågående utveckling av programvara samt besitta personliga egenskaper som främjar samarbete både internt och externt.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla följande:

  • CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  • Kortfattad redogörelse varför den sökande vill ägna sig åt forskarstudier.
  • Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska krävs om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  • Rekommendationsbrev och kontaktinformation till två referenspersoner.

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTHs doktorandstege
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2017-2332
Kontakt
  • Anders Karlström, professor, anders.karlstrom@abe.kth.se 08 - 790 6898
  • Eva Pettersson, HR-handläggare, eva.pettersson@abe.kth.se 08 - 790 86 62
Publicerat 2017-12-07
Sista ansökningsdag 2018-02-01

Tillbaka till lediga jobb