Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Enheten för energi och klimatstudier (ECS) jobbar med forskning, utbildning och policy inom fyra tematiska områden: bioenergisystem, energi för hållbar utveckling, energieffektivitet och hållbarhet i städerna. Forskningsprojekten är vanligtvis relaterade till två eller flera tematiska områden och involverar samarbete med partners i akademi, offentlig sektor och industri. Energi och klimatpolicy relevans eftersträvas i alla projekt. ECS ansvarar också för flera master och PhD kurser. ECS skapades 2007 och återspeglar KTHs ansträngningar för att öka tvärvetenskaplig forskning inom energi i samverkan med flera aktörer i samhället.

KTH-ITM-skolan lanserar ett stort initiativ med fokus på cirkulär ekonomi (CE). Ett steg i detta initiativ är bildandet av en tvärvetenskaplig forskargrupp med inriktning på utveckling av teoretiska och tillämpade koncept och lösningar för att främja den cirkulära ekonomin. Inom programmet skapas ett antal postdoktor-positioner. 

I denna postdoktortjänst undersöker vi rollen av energieffektivitet i den cirkulära ekonomin och dess betydelse för att minska klimatpåverkan.

Forskningen kan fokusera på energieffektiviteten i flera sammanhang, exempelvis gränssnitt till industrier, transport och byggnader, produktionssystem eller materialflöden. Transformationer och övergångar ska undersökas på teoretisk och praktisk nivå. Inverkan på material- och energieffektivitet samt implementering av produktions- och funktionssystem som stänger kretsloppen är av huvud intresse. Hur politik och planering kan styra mot en cirkulär ekonomi är ett annat område av stort intresse för undersökning. 

Å ena sidan måste den cirkulära ekonomin ta hänsyn till energiflöden. CE ska sträva efter att minimera energibehovet för återanvändning, uppgradering och återvinning av material i livscykeln för flera produkter. Därför krävs forskning kring energirelaterade begrepp som kan stödja utveckling av teorier och metoder inom den cirkulära ekonomin. Å andra sidan kommer omvandlingen mot en CE att möta utmaningar inte minst när det gäller genomförandet. Således kan postdoktor-forskningen även omfatta fallstudier med specifika branscher eller städer som ett sätt att utforska tillämpningen av lösningar och/eller genomförandet av omvandlingar mot ökad hållbarhet. Institutionella, finansiella och policy instrument kan bli föremål för analys. Olika analysnivåer kan övervägas, till exempel sektoriell och geografisk (dvs. nationell eller global). 

Kvalifikationer

För att vara berättigad till postdoktoranställning vid ECS behöver kandidaten visa vetenskaplig, pedagogisk och kommunikationsförmåga, samt ha en doktorsexamen som inte är äldre än 3 år.

Doktorsexamen kan vara inom teknisk vetenskap, ekonomi eller annan relevant bakgrund. Tvärvetenskaplighet är dock mycket viktigt, därför söker vi dig med erfarenhet av att jobba med tvärvetenskapliga projekt särskilt inom energieffektivisering och klimatpåverkan. Den framgångsrika kandidaten har akademiska publikationer i ledande vetenskapliga tidskrifter, ha pedagogisk erfarenhet och kommunikationsförmåga. Hen är motiverat till att arbeta i ett multidisciplinärt och internationellt team i en akademisk miljö. Mycket god engelska är avgörande.

Bedömningen av kandidater fokuserar särskilt på demonstrerade vetenskapliga färdigheter inom kunskapsområdet kring cirkulär ekonomi med tonvikt på energieffektivitet och minskning av klimatpåverkan. Kunskap och färdighet av metod med system angreppsätt är avgörande. Både kvantitativa och kvalitativa metoder är av intresse. Erfarenhet av policy- och marknadsrelaterad forskning är en tillgång. Kandidaten förväntas interagera med kollegor och bidra till pågående projekt och utbildning vid ITM-skolan, särskilt initiativet kring cirkulär ekonomi. Kandidaten förväntas dela forskningsresultat i seminarier, publicera i peer-review tidskrifter i samarbete med andra forskare och hjälpa till att främja forskningsområdet internationellt.

Erfarenhet av att skriva forskningsansökan. Kunskap av svenska är meriterande. Internationell erfarenhet är av stor betydelse. Dokumenterade arbete med populärvetenskap inom sociala medier är meriterande. 

I ansökan ska kandidaterna presentera ett förslag till forskningsarbete inom ämnet som de vill utveckla på KTH (ca 3 A4 sidor). Ansökan som inte innehåller detta betraktas som inkomplett och kommer inte att beaktas.

Som person är du samarbetsvillig med en god förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt. I ditt arbete är du strukturerad, fokuserad och målmedveten. Det är fördelaktigt om du även är kreativ och drivande i ditt arbete.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

innehålla följande:

1. Curriculum Vitae (inkl. relevanta professionella erfarenheter och kunskaper)

2. Personligt brev (inkl. kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning inom området, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål, max 2 A4)

3. Förslag på forskningsarbete inom ämnet som de vill utveckla på KTH (ca 3 A4 ).

4. Betygsavskrift inkl. examensbevis och betyg från universitetsstudier (översättning till svenska eller engelska om dessa är utfärdade på andra språk)

5. Publikationer eller tekniska rapporter (för dokument längre än 10 sidor: bifoga ett abstrakt och webblänk till fullständiga texten)

6. Kontaktinformation till två referenspersoner (som vi kommer att kontakta om du går vidare till slutprocessen)

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse (ca januari 2018)
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2017-1508
Kontakt
  • Semida Silveira, professor, 08-790 74 69
  • Maya Öberg, personalhandläggare, 08-790 76 53
Publicerat 2017-11-15
Sista ansökningsdag 2017-12-10

Tillbaka till lediga jobb