Kungliga Tekniska högskolan, Institutionen för fastigheter och byggande

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Mark- och fastighetsjuridik

Ämnesbeskrivning

Ämnet behandlar tillståndsfrågor i samhällsbyggandet vid förändring av markanvändningen, inkluderat frågor som markexploatering, ansvar för och finansiering av infrastruktur, plangenomförande och fastighetsbildning, markåtkomst- och ersättningsfrågor.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar planering och genomförande av alla moment inom undervisningen i kurser på grundnivå inom detta yrkesnära ämnesområde. Undervisning i följande kurser planeras för tjänsten:

 • Samhällsbyggandets regelsystem (AI1525)
 • Plan-, bygg- och miljörätt vid fastighetsutveckling (AI1520)
 • Markexploatering (AI1524)
 • Markåtkomst och ersättning (AI1523)

I arbetsuppgifterna ingår handledning av examensarbeten. Undervisning i kurser inom ämnesområdet vid institutionens uppdragsutbildning kan komma att ingå. Det kan också ges möjlighet att delta i forskningsprojekt som bedrivs av institutionen. Även administrativa uppgifter inom avdelningen kan komma att ingå. Arbetet är självständigt men utförs i nära samarbete med övriga medarbetare i gruppen.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i KTH:s anställningsordning, bilaga 5, i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
 • dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • högskolepedagogisk utbildning.
 • yrkeserfarenhet utanför högskolan (för anställning som adjunkt krävs i normalfallet yrkeserfarenhet utanför högskolan varav minst fyra år i kvalificerad befattning med anknytning till aktuellt ämnesområde).
 • skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 • förmåga att vara kommunikativ, strukturerad, kvalitetsmedveten, självgående och med god samarbetsförmåga.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • administrativ skicklighet och annan skicklighet som är av betydelse.
 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Övrigt

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2017-2185
Kontakt
 • Jenny Paulsson, Universitetslektor, jenny.paulsson@abe.kth.se 08 - 790 66 61
 • Eva Pettersson, HR-handläggare, eva.pettersson@abe.kth.se 08 - 790 86 62
Publicerat 2018-02-19
Sista ansökningsdag 2018-04-10

Tillbaka till lediga jobb