Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Avdelningen för programvaruteknik och datorsystem på KTH letar efter utmärkta kandidater för två doktorandtjänster inom kontinuerlig, djup dataanalys.

Projektvision

Forskningsområdet för de två tjänsterna ligger i gränslandet mellan datorprogrammering, distribuerade system och maskininlärning. Ett viktigt förväntat resultat av doktorandforskningen är systemstöd för kontinuerlig, djup dataanalys: en radikalt ny metod för dataanalys som bygger på de senaste framstegen inom storskalig maskininlärning och behandling av strömmande data för att producera tolkningsbara modeller av världen. Doktoranderna för dessa tjänster kan själva välja specifik inrikting, vilka inkluderar men är inte begränsade till: programmeringsspråk eller design av mellanliggande representationer för kontinuerlig dataanalys; modellering och utveckling av state-of-the-art distribuerade runtimes för kontinuerlig bearbetning; och algoritmer för maskininlärning och analys på strömmande data och grafer.

Forskningsteam

Forskningsprojektet leds av Seif Haridi och Christian Schulte, professorer vid avdelningen för programvaruteknik och datorsystem, skolan för informations- och kommunikationsteknik, KTH och finansieras av ett prestigefyllt bidrag från Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF). Förutom enskilt arbete syftar projektet till att bygga ett världsledande team av seniora och juniora forskare med doktorander som en integrerad del. Forskningsgruppen har en lång tradition av exceptionellt skickliga doktorander som fått stort inflytande, som Ali Ghodsi (nuvarande VD för Databricks, Apache Spark och Mesos medskapare) och Cosmin Arad (senior ingenjör på Google Compute Engine) samt stora bidrag till populära open source-system som Apache Flink (Vasiliki Kalavri, Paris Carbone och Theodore Vasiloudis) och Gecode (Christian Schulte, Guido Tack).

Aktiviteter och ansvar

Anställningarna är i fem år, där 80% av tiden normalt går till doktorandstudier och upp till 20% till avdelningsuppgifter som normalt innebär deltagande i undervisning. Doktorandenanställning vid KTH erbjuder utmärkta vilkor med konkurrenskraftig löner, hälsovård, och bidrag till pensionsfonder.

Kvalifikationer

Sökandena ska ha en masterexamen eller en examen som uppfyller kraven för doktorandutbildning vid KTH. Den ideala kandidaten har en examen i datavetenskap, informationsteknik, eller en teknikutbilding med en relevant specialisering som distribuerade system, programmeringssystem eller maskininlärning.

Kandidaterna förväntas ha en stark bakgrund och passionerat intresse för minst ett av följande fält:

 • Programmeringssystem: kompilatorer, typer och programspråkssemantik, dataflödesprogrammering, constraintprogrammering, mellanliggande representationer (t ex LLVM) och programmering av specialiserad hårdvara som GPU eller TPU.
 • Maskininlärning: Online-lärande, osäkerhetsuppskattning, tolkningsbara modeller, gradient-baserad optimering, statistisk inlärning, Bayesiansk statistik, grafanalys.
 • Distribuerade system: distribuerade algoritmer, skalbar lagring, formell specifikation av distribuerade system (t ex TLA +) och transaktioner.
 • Datahantering: databassystem, datapresentationer, dataströmsanalys, statistiska modeller, maskininlärning, relationsalgebra och sökoptimering.

Praktisk problemlösningsförmåga och kreativitet är av största vikt. Den sökande måste vara starkt motiverad för doktorandstudier. Den sökande måste också ha förmåga att arbeta självständigt och utföra kritisk analys men också arbeta inom ett team och vara en skicklig kommunikatör.

 

Vår grupp erbjuder en trevlig arbetsmiljö och huvudspråket är engelska. Stockholm och Sverige ligger konsekvent i den absoluta toppen i rankingen av livskvalitet och Stockholm har en av de mest innovativa IT-sektorerna i Europa.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Ansökan ska skickas på engelska och måste innehålla följande dokument:

 • Följebrev: en sammanfattning av ansökan på en sida.
 • CV: ett dokument på upp till fyra (4) sidor innehållande alla dina relevanta akademiska, professionella och andra prestationer, din erfarenhet och kunskap
 • Betyg och examina: officiella dokument från dina tidigare utbildningar på universitetsnivå, med auktoriserade översättningar på engelska (om de inte utställdes på engelska av den utfärdande institutionen).
 • Rekommendationsbrev: Vänligen skicka minst två (2) rekommendationsbrev tillsammans med din ansökan. Vänligen inkludera även detaljerad kontaktinformation för minst två (2) referenspersoner (inklusive de två som lämnar referensbrev).
 • Ansökningsbrev: Vänligen ange varför du vill fullfölja en doktorsexamen, vilka är dina akademiska intressen, hur de förhåller sig till dina tidigare studier och framtida mål. Maximalt två (2) sidor långt.
 • Relevanta publikationer eller tekniska rapporter: Ange upp till två (2) dokument, inte längre än tio (10) sidor varje. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt
Löneform Enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kista
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer I-2017-0769
Kontakt
 • Christian Schulte, Professor, cschulte@kth.se
 • Seif Haridi, Professor, haridi@kth.se
 • Vedran Eminefendic, HR-administratör, vedran2@kth.se
Publicerat 2017-12-07
Sista ansökningsdag 2018-03-01

Tillbaka till lediga jobb