Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

HPU är ledande inom hållbar produktion med målet att skapa positiv samhällspåverkan som utbildar och forskar för framtidens behov. Vi är en dynamisk, nyskapande och kreativ verksamhet som drivs av nyfikenhet och målmedveten vilja att skapa en ljusare framtid. Vår campusmiljö är en levande mötesplats för lärande, forskning och innovation där olika aktörer, discipliner, sektorer och organisationer möts.

Ämnesområde

Hållbara Produktionssystem

Ämnesbeskrivning

Ämnet hållbara produktionssystem utgår från ett systemperspektiv och en inriktning av utveckling och drift av hållbara och produktiva industriella produktionssystem. Ämnet berör bl a integrationen mot produktutveckling, industrialisering, produktionsstrategier, effektiva flöden och produktionsledning.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser både undervisning och forskning. Som lärare ingår du antingen i ett lärarteam med delansvar för kursmoment, eller har eget helhetsansvar för specifika kurser vilket innebär undervisning, utvecklingsarbete, examination, utvärdering samt ansvar för att kursens mål stämmer överens med utbildningens mål. Institutionen Hållbar produktionsutveckling (HPU) samarbetar mycket nära med AstraZeneca och Scania när det gäller utformning och genomförande av program och kurser, varför det industriella samarbetet är en viktig del i tjänsten.

Forskningsuppdraget innebär att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsprojekt, erhålla forskningsfinansiering, leda, genomföra och publicera forskning av hög kvalitet samt att handleda doktorander. Internt samarbete med bl a institutionerna Industriell produktion och Industriell ekonomi vid KTH utgör en del i uppdraget liksom samarbete med industri och samhälle. HPU prioriterar forskning som kombinerar vetenskaplig excellens med industrinytta, varför nära samarbete med industrin för identifiering av, och samarbete kring industrirelevanta forskningsfrågor är av största vikt.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i KTH:s anställningsordning, bilaga 2, i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

vetenskaplig skicklighet inom hållbara produktionssystem,

 • dokumenterad erfarenhet av arbete inom tillverkningsindustrin eller motsvarande, samt intresse för att bedriva forskning i nära samarbete med industriföretag,
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet,
 • visat förmåga att söka, erhålla medel för och driva forskningsprojekt,
 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, i vilken ingår insikt och kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet,

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete
 • god samarbetsförmåga, arbetar strukturerat, är kommunikativ, kvalitetsmedveten och självgående,
 • förmåga att använda engelska och svenska såväl skriftligt som muntligt.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • dokumenterad erfarenhet av kursutveckling
 • administrativ förmåga

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Övrigt

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Södertälje
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2017-0165
Kontakt
 • Monica Bellgran, professor,, e-post: bellgran@kth.se, tele: 08 790 95 01
 • Anton Lagerbäck, personalhandläggare,, e-post: lagerba@kth.se, tele: 08 790 76 28
Publicerat 2018-01-23
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Tillbaka till lediga jobb