Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

HPU är ledande inom hållbar produktion med målet att skapa positiv samhällspåverkan som utbildar och forskar för framtidens behov. Vi är en dynamisk, nyskapande och kreativ verksamhet som drivs av nyfikenhet och målmedveten vilja att skapa en ljusare framtid. Vår campusmiljö är en levande mötesplats för lärande, forskning och innovation där olika aktörer, discipliner, sektorer och organisationer möts.

Ämnesområde

Produktion och underhåll

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet omfattar produktionsteknik, underhållsteknik och driftsäkerhet där ett centralt begrepp är integrering av underhåll i produktion. Utgångspunkten är ett utvecklingsperspektiv där strategier för att stödja, förbättra och utveckla produktionen med avseende på resurseffektivitet, miljöbelastning, ekonomi, och dimensionering av produktionsutrustningar i industriella anläggningar ingår.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att medverka i undervisningen på grundnivå samt aktivt delta i pedagogiskt utvecklingsarbete vid institutionen.

Som lärare har du ett helhetsansvar för dina kurser vilket förutom att undervisa bl.a. innebär utvecklingsarbete med hänsyn till ny vetenskaplig forskning och industriell utveckling, examination, utvärdering och ansvar för att kursens mål stämmer överens med utbildningens mål samt att aktivt samarbeta med lärarkollegor i de kurser och program du undervisar inom.

Undervisningen kommer främst att ske inom ramen för högskoleingenjörsprogrammen i ” Industriell teknik och produktionsunderhåll” och ”Maskinteknik”.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Den ämnesmässiga skickligheten och yrkesskickligheten ska vara väl dokumenterad och relevant för anställningens innehåll. För anställning som adjunkt krävs industriell erfarenhet eller annan relevant yrkeserfarenhet, i normalfallet med minst fyra år i kvalificerad befattning med anknytning till aktuellt ämnesområde, varvid skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området är av betydelse.

Av högsta betydelse är att den sökande har

 • dokumenterad pedagogisk samt ämnesmässig skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt,
 • goda kunskaper (teoretiska och praktiska) inom industrin vanligt förekommande underhållsmetodiker, verktyg och maskiner,
 • god förmåga att undervisa på svenska.

Av näst högsta betydelse är att den sökande har:

 • formell högskolepedagogisk utbildning,
 • god kommunikationsförmåga, arbetar strukturerat, är kvalitetsmedveten, självgående och har god samarbetsförmåga.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning,
 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • för undervisningen relevant ämnesmässig forskningsbakgrund.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Övrigt

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Södertälje
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2017-1346
Kontakt
 • Torbjörn Eriksson, Enhetschef,, E-post: toer@kth.se, tele: 08 790 95 95
 • Anton Lagerbäck, Personalhandläggare,, E-post: lagerba@kth.se, tele: 08 790 76 28
Publicerat 2017-12-21
Sista ansökningsdag 2018-02-13

Tillbaka till lediga jobb