Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektro- och systemteknik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Bli en del av världsledande forskning och utbildning! Skolan för elektro- och systemteknik är en av tio skolor vid KTH och bedriver forskning och utbildning inom elektro-, system- och kommunikationsteknik samt rymd- och fusionsplasmafysik. Fältet elektroteknik och elektronik på KTH är framstående och hamnar högt i internationella rankinglistor. Skolan ansvarar för högskole- och civilingenjörsutbildningen samt flera masterprogram med högt söktryck och nära koppling till våra forskningsområden. Tillsammans arbetar 450 personer i en internationell miljö vid åtta avdelningar och ett kansli.

Tjänsterna är knutna till avdelningarna för Reglerteknik, Nätverk och systemteknik och Teknisk informationsvetenskap. Avdelningarna består av ca 150 lärare, forskare och doktorander som bidrar till en högprofessionell standard av intensivt arbete och kvalitetsresultat, samt till en trevlig och öppen miljö. Personalen har en internationell bakgrund och arbetsspråket är engelska. Avdelningen är internationellt väletablerat, har många forskningssamarbeten med excellenta partner över hela världen och är delaktig i flera europeiska och nationella projekt.

Projektbeskrivning

Rekryteringen är en del av projektet Center för resilienta kritiska infrastrukturer, CERCES, som behandlar säkerhet och resiliens för industriella styr- och reglersystem. Särskilt är projektet fokuserat på reglerteknik, kommunikations- och beräkningsystem, trådlös kommunikation och verifiering av inbyggda plattformar. Vi söker nu högt kvalificerade personer med en doktorsexamen som kan bidra inom åtminstone ett av följande områden:

Reglerteknik: Inom detta område använder vi metoder för cyberfysiska system för att studera pålitlighet och säkerhet för kritiska infrastrukturer såsom elkraftsystem, smarta elnät och vattendistributionssystem. Arbetet kommer ha ett starkt fokus på den fysiska aspekten av de kritiska infrastrukturerna och huvudmålet är att utveckla regler- och övervakningsalgoritmer som garanterar resilient drift av infrastrukturen, även i händelse av oväntade fel och illasinnade störningar.

Fog computing och IoT: Vi kommer att studera nya metoder, möjliggjorda av nätverksvisualisering och ”fog computing”, för säkra och resilienta kommunikations- och beräkningsinfrastrukturer för industriella styrsystem och smarta elnät. Vi kommer även att utnyttja modeller av den fysiska processen och kombinera dem med modeller av beräkningsinfrastrukturen för att utveckla säkra och resilienta resursfördelningsalgoritmer.

Trådlös kommunikation: Vi kommer att studera nya metoder för att säkra trådlösa kommunikationssystem via det fysiska lagret. Målet är att demonstrera att tekniker för det fysiska lagret är kraftfulla komplement till konventionella tekniker för att öka motståndet mot attacker på trådlösa system och att samtidigt minska beräkningsoverhead för krypteringsmetoder.

KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö, generös lön och andra anställningsförmåner. Som postdoktor på KTH har du möjlighet att delta vid konferenser, projekt och andra relevanta aktiviteter som kan utvidga ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär.

Kvalifikationer

Sökande ska ha doktorerat eller vara nära disputation inom ett av områdena tjänsterna berör. Sökande bör ha en stark bakgrund inom minst ett av följande områden: säkerhet, signaler och system, reglerteknik, kommunikationsnät, informationsteori eller trådlösa system. Sökande ska också vara beredd att spendera tid på och samarbeta med personer på alla involverade avdelningar.

Den valda sökanden behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringsverktyg. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Rekommendationsbrev
  6. Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad upp till 1 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 1 år.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer E-2017-1156
Kontakt
  • Henrik Sandberg, professor i reglerteknik, hsan@kth.se
  • György Dán, Docent i nätverk och systemteknik, gyuri@kth.se
  • Ragnar Thobaben, Lektor teknisk inf.vetenskap, ragnart@kth.se
  • Mikael Visén, personaladministratör, rekrytering@ee.kth.se, +46 8 790 84 89
Publicerat 2017-10-23
Sista ansökningsdag 2018-01-08

Tillbaka till lediga jobb