Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Konstruktionsteknik

Ämnesbeskrivning

Konstruktionsteknik omfattar projektering, dimensionering, utformning, tillståndsbedömning, underhåll, reparation och förstärkning av byggnader och anläggningar.

Arbetsuppgifter

Undervisning på grund och avancerad nivå, särskilt på högskoleingenjörsprogram, inom ämnesområdet samt handledning av examensarbeten. Handledning av forskarstuderande samt egen forskning, inklusive ansökningar om forskningsmedel. Insatser i samband med uppdragsforskning och uppdragsutbildning kan bli aktuella, och på sikt även arbetsuppgifter avseende chefs- och ledarskap.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 • visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i KTH:s anställningsordning, bilaga 2, i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse är att den sökande har

 • vetenskaplig skicklighet i ämnesområdet
 • undervisningsskicklighet i ämnesområdet
 • ledarskapserfarenhet från näringsliv och samhälle samt förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal
 • förmåga att ta ansvar för sin egen forskningsverksamhet och samverka med andra forskare
 • erfarenhet av konstruktionsarbete inom kompetensområdet för anställningen

Det är av näst högsta betydelse är att den sökande har

 • goda kunskaper i såväl svenska som engelska
 • förmåga att överbrygga ämnesgränser och arbeta tvärvetenskapligt
 • erfarenhet av att handleda doktorander, examensarbetare och yngre medarbetare

Det är även av betydelse att den sökande har

 • kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet
 • förmåga att söka och erhålla externa medel för forskning och uppdragsutbildning
 • formell pedagogisk utbildning
 • förmåga att etablera och utveckla samarbeten och utbildning
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete
 • erfarenhet av forskning och utbildning i andra miljöer än KTH

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Övrigt

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2017-0163
Kontakt
 • Johan Silfwerbrand/Professor, 08-790 8033
Publicerat 2017-12-15
Sista ansökningsdag 2018-03-09

Tillbaka till lediga jobb