Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektro- och systemteknik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Bli en del av världsledande forskning och utbildning! Skolan för elektro- och systemteknik är en av tio skolor vid KTH och bedriver forskning och utbildning inom elektro-, system- och kommunikationsteknik samt rymd- och fusionsplasmafysik. Fältet elektroteknik och elektronik på KTH är framstående och hamnar högt i internationella rankinglistor. Skolan ansvarar för högskole- och civilingenjörsutbildningen samt flera masterprogram med högt söktryck och nära koppling till våra forskningsområden. Tillsammans arbetar 450 personer i en internationell miljö vid åtta avdelningar och ett kansli.

Avdelningen för Elkraftteknik består av ca 100 lärare, forskare och doktorander som bidrar till en hög professionell standard av intensivt arbete och kvalitetsresultat, samt till en trevlig och öppen miljö. Personalen har en internationell bakgrund och arbetsspråket är engelska. Avdelningen är internationellt väletablerad, har många forskningssamarbeten med excellenta partner över hela världen och är delaktig i flera europeiska och nationella projekt.

Projektbeskrivning

Tjänsten kommer att ingå i KTH:s deltagande i ett större Horisont-2020-projekt som syftar till att främja utvecklingen av havsbaserade HVDC-nät, se projektets hemsida. Postdoktorn skall undersöka samspelet mellan olika typer av HVDC-omvandlare, deras styrsystem och skyddssystemen i HVDC-nät. Mer specifikt omfattar arbetet:

1) Implementering och testning av olika skyddssystem i realtidssimulatorer inklusive kommunikationsinfrastruktur, sensorer, och en fysisk HVDC-brytarmodell

2) Undersökning av interaktion mellan skydd och styrning, inklusive inverkan av kabelmodellering och påverkan av styrning på omvandlarimpedansen.

Då arbetet kommer att ingå i ett EU-projekt bör sökanden vara beredd att till projektpartnerna vid ett flertal tillfällen.

KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö, generös lön och andra anställningsförmåner. Som postdoktor på KTH har du möjlighet att delta vid konferenser, projekt och andra relevanta aktiviteter som kan utvidga ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär. Detta är speciellt relevant i detta fall då postdoktorn kommer att ingå i ett EU-projekt med 35 partners från industri och akademi.

Kvalifikationer

Sökande ska ha doktorerat eller vara nära disputation inom elkraftteknik. Sökande bör ha en stark bakgrund inom minst ett av följande områden; kraftelektronik, kraftsystem  (specifikt reläskydd) och realtidssimuleringar. Erfarenhet av experimentellt arbete är meriterande.

Den valda sökanden behöver ha en stark akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringsverktyg. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Rekommendationsbrev
  6. Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad upptill 1 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 1 år.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer E-2017-1117
Kontakt
  • Staffan Norrga, universitetslektor, norrga@kth.se, +46 70 560 15 84
  • Mikael Visén, personaladministratör, rekrytering@ee.kth.se, +46 8 790 84 89
Publicerat 2017-10-10
Sista ansökningsdag 2017-11-30

Tillbaka till lediga jobb