Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Starkt korrelerade elektronsystem hör vanligtvis till gruppen övergångsmetalloxider. Under de senaste decennierna har dock en ny lekplats öppnats för fasta tillståndets kemister och fysiker, nämligen de organometalliska föreningarna. I dessa materials kombineras ett nätverk av organiska grupper med övergångsmetaller eller sällsynta jordartsmetjoner. Molekylernas form och elektroniska konfiguration spelar en avgörande roll i den kristallografiska strukturen och påverkar korrelationen mellan de magnetiska metalljonerna och därmed materialets fysikaliska egenskaper. Organometalliska föreningar uppvisar därmed i princip oändliga möjligheter för att skräddarsy magnetiska egenskaper genom att göra små ändringar av kristallstrukturen och/eller metalljonerna. Sålunda är dessa material en idealisk lekplats för forskare att upptäcka och studera kvanteffekter och exotiska fenomen t.ex. kvantmagnetism, supraledning och Bose-Einstein kondensat. En ytterligare fördel med organometalliska föreningar är att de är relativt lätta att syntetisera (jämfört med t.ex. metalloxider) och kräver inga avancerade och dyra experimentella uppställningar.

Denna Postdoc position inom teori och materialinformatik är en del av ett projekt "The Swedish Quest for BIFROST" som finansieras av Vetenskapsrådet (VR). Projektet syftar till att stärka den svenska användarbasen in neutronspridning och särskilt inom neutronspektroskopi för magnetiska kvantmaterial. Målet är att svenska forskare skall bli tidiga expertanvändare av BIFROST-instrumentet och andra neutronspektrometrar vid European Spallation Source (ESS) i Lund. För att fullt ut kunna dra nytta av denna världsledande anläggning är det nödvändigt med adekvata verktyg för dataanalys, modellering och visualisering. Denna Postdoc kommer att utföra forskning på ämnet datamining av magnetiska egenskaper hos organometalliska material, med betoning på de egenskaper som är viktigast för jämförelse med neutronspektroskopi, nämligen den dynamiska strukturfaktorn S(Q,E) som innehåller information om systemets magnetiska excitationer.

Upptäckten av nya fysikaliska fenomen bygger på möjligheten att simulera och syntetisera nya material. För att modellera nya material och kunna utföra så kallad ”virtuell materialsyntes” av framförallt magnetiska organometalliska material har vi vid KTH och NORDITA utvecklat en dedikerad databas: ”Organic Materials Data-Base” (OMDB). Utveckling och användning av denna databas ingår som en vital del i detta postdoc-projekt. Denna databas kommer att tillåta att söka efter lovande kandidater av magnetiska organometalliska material som sedan kan syntetiseras av vår experimentella samarbetspartner i projektet och därefter studeras via neutronspektroskopi. OMDB http://www.omdb.diracmaterials.org innehåller flera tusen elektroniska strukturberäkningar för organiska kristaller. Databasen är avsedd för förutsägelse av nya funktionella material via avancerade databas-/datamining-verktyg. Denna postdoc skall utöka databasen med huvudfokus på virtuell materialsyntes och undersökning av magnetisk organometaller samt utveckla och använda avancerade sökverktyg inom ramen för data-mining och maskininlärning.

Anställningen omfattar att genomföra ett brett forskningsprogram med stark koppling till det pågående utvecklingsarbetet och användandet av databasen vid Nordita. Detta inbegriper även en stark samverkan med kollegor och besökare på KTH, Nordita och andra platser i Norden.

Kvalifikationer

Vi söker en kandidat som under de senaste tre åren avslutat sin doktorandtjänst inom fasta tillståndets fysik eller beräkningsfysik. En äldre examen kan vara acceptabel under särskilda omständigheter, vilket kan innebära sjukskrivning, föräldraledighet etc. I rekryteringsprocessen kommer särskild uppmärksamhet att ges till starka kandidater inom områdena beräkningsfysik eller teoretisk kondenserad materiefysik SAMT de kandidater som har ett speciellt intresse och erfarenhet inom datavetenskap och maskininlärning. En tidigare erfarenhet av neutronspridning ses som extra meriterande men är inte ett krav.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Vänligen ange följande information till din ansökan:

 • Dina kontaktuppgifter och personuppgifter
 • Examen för högsta utbildning
 • Kontaktuppgifter för minst 3 referenser

Inkludera dessutom följande dokument:

 • Personligt ansökningsbrev
 • CV, inklusive examen och andra färdiga kurser, arbetslivserfarenhet och en publikationslista
 • Forskningsförslag (högst 3 sidor) som beskriver:
 1. varför du är intresserad av det område / projekt som beskrivs i annonsen
 2. varför och hur du vill slutföra projektet
 3. Vad gör dig lämplig för projektet i fråga
 • Kopia av doktorsexamen

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 december 2017 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2017-1823
Kontakt
 • Alexander Balatsky, Professor, 08 553 780 43, balatsky@kth.se
 • Martin Månsson, As. professor, 08 790 40 94, condmat@kth.se
Publicerat 2017-10-06
Sista ansökningsdag 2018-02-28

Tillbaka till lediga jobb