Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Vi söker en mycket motiverad postdoc för experimentell forskning vid avdelningen för Materialfysik, KTH Kista Campus. Centralt för forskningsprojektet är studier av strukturella och elektroniska processer som sker under extremt korta tidsperioder, ner till femtosekundstidsskalan (10-15 s). I din forskning, kommer du att vara en del av en grupp som undersöker ultrasnabba övergångstillstånd i fasövergångar av starkt korrelerade material samt ultrasnabb dynamik i magnetism. Positionen kommer knytas till forskning som utförs på en för Sverige unik teknik för ultrasnabb elektronmikroskopi och diffraktion, ett ultrasnabbt elektronmikroskop (UEM). Instrumentet är baserat på modifierade teknologier från områdena transmissionselektronmikroskopi (TEM) och femtosekundslasrar. Sammantaget möjliggör dessa områden mikroskopi som kan spåra positionen av atomer med en tidsupplösning av några hundra femtosekunder. Detta möjliggör inspelning av "filmer" som följer atomrörelser under tiden som ett material genomgår en förändring av tillstånd. På liknande sätt kan ultrasnabb dynamik i magnetism och magnetiska domäner studeras med Lorentz UEM. Tekniken ger alltså information om dynamiska processer som tidigare inte har varit möjligt att studera experimentellt.

Forskningen stöds av en stark forskargrupp inom området. Din forskning kommer att omfatta UEM, ickelinjär optik, femtosekundslasrar, ultrasnabb dynamik i magnetism, TEM, ultrasnabb elektron diffraktion, och elektronenergiförlustspektroskopi (EELS). Positionen och projektet finansieras genom bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Vetenskapsrådet.

Kvalifikationer

Vi söker en kandidat som under de senaste tre åren avslutat sin doktorandtjänst inom experimentell fysik, teknisk kemi, eller motsvarande ämnesområde. Den sökande bör ha visat vetenskaplig excellens i publicerade arbeten i vetenskapliga tidskrifter. Forskningserfarenhet med UEM och Lorentz UEM är centralt för positionen. Men även erfarenhet av femtosekundslasrar, TEM, FIB, elektrondiffraktion, och/eller tidsupplöst spektroskopi är av vikt. Den sökande bör ha god kommunikationsförmåga och goda kunskaper i engelska i tal och skrift, då hen kommer att presentera forskningsresultat vid prestigefulla konferenser och tidskrifter. Sökande skall vara starkt motiverad för postdoktorala studier, ha förmåga till självständigt arbete och kritisk analys samt besitta god samarbets- och kommunikationsförmåga. Utvärderingen kommer att baseras på forskningserfarenhet samt hur väl den sökande uppfyller ovanstående kvalifikationer.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde tidigast 2018-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2017-1787
Kontakt
  • Jonas Weissenrieder, Ass. professor, 08-790 41 33, jonas@kth.se
  • Oscar Tjernberg, Professor, 08-790 41 58, oscar@kth.se
Publicerat 2017-10-04
Sista ansökningsdag 2017-10-14

Tillbaka till lediga jobb