Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Två doktorander (licentiater) i innovativt och hållbart samhällsbyggande med inriktning mot beställares och leverantörers upphandling

Institutionen fastigheter och byggande är landets ledande akademiska miljö för utbildning inom juridik, ekonomi, management och finansiering kopplat till fastighetsutveckling, byggande och fastighetsförvaltning. Verksamheten innefattar ekonomiska, juridiska, organisatoriska och ledningsmässiga frågeställningar och utmaningar inom samhällsbyggandet.

Institutionen ligger centralt på KTH Campus i Stockholm och har omkring 50 anställda. På institutionen bedrivs forskning, utbildning och samverkan med företag och andra samhällsaktörer. Institutionen har starka kopplingar till bygg- och fastighetssektorns företag och organisationer och ett upparbetat nätverk med nationella och internationella universitet och högskolor.

De två aktuella doktorandtjänsterna ingår i en satsning i samarbete med Centrum för byggeffektivitet (www.kth.se/abe/centra/cbe). Doktoranderna kommer också att medverka i det nationella nätverket ProcSIBE (www.procsibe.se) som forskar om upphandling för innovativt och hållbart samhällsbyggande.  

Arbetsuppgifter

Det finns ett stort behov av mer innovativa och hållbara projekt och processer i utvecklandet och byggandet av städer. Det kräver nya kompetenser och strategier hos både beställare och leverantörer. Doktorandtjänsterna är inriktade mot beställares och leverantörers upphandling för ett mer innovativt och hållbart samhällsbyggande.

Tjänsterna inbegriper utöver den tid doktoranden ägnar åt sin egen forskarutbildning även institutionstjänstgöring till 20 %, som i huvudsak omfattar insatser i grundutbildningen.

Tjänsterna omfattar doktorandutbildning till och med licentiatexamen. Ambitionen är att söka finansiering för en fortsättning till doktorsexamen.

Kvalifikationer

Arbetet som doktorand är problembaserat och du kommer att utveckla dina färdigheter att identifiera, avgränsa, formulera och behandla problem såväl praktiskt som teoretiskt. Du kommer också att utveckla din skicklighet att arbeta med teoretiska och analytiska frågeställningar och att integrera dem i befintliga praktiker. Du förväntas kommunicera dina vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt på engelska i internationella tidskrifter och på internationella konferenser. Du förväntas också kommunicera på svenska och engelska med företag och andra samhällsaktörer vid t.ex. företagsmöten, workshops, konferenser och i branschmedia. I arbetet ingår dessutom en del resor, företagsbesök och studiebesök vilket främjar utveckling av värdefulla kontakter. Du ges även möjligheter att påverka institutionens verksamhet, varför vi uppskattar initiativrika och drivande personer.

Då merparten av den vetenskapliga kommunikationen sker på engelska kräver tjänsten att du har mycket goda kunskaper i engelska. Samarbeten med företag och andra samhällsaktörer förutsätter också goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Dessutom sker grundutbildningen till stora delar på svenska.

För att vara behörig till tjänsterna skall du ha avlagt masterexamen eller motsvarande med relevant inriktning, t.ex. företagsekonomi, industriell ekonomi, arkitektur, samhällsbyggnad, väg- och vatten eller stadsplanering och du ska ha mycket goda kunskaper i engelska och goda kunskaper i svenska.  

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla följande:

  • CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  • Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  • Kortfattad redogörelse om dina intressen och hur relaterar de till dina tidigare erfarenheter ochframtida mål; max 2 sidor lång.
  • Kontaktinformation till två referenspersoner.

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s doktorandlöneavtal
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2017-1871
Kontakt
  • Tina Karrbom Gustavsson, Universitetslektor, tina.karrbom@abe.kth.se, Tel: 08 - 790 87 99
  • Eva Pettersson, HR-handläggare, eva.pettersson@abe.kth.se, Tel: 08 - 790 86 62
Publicerat 2017-09-14
Sista ansökningsdag 2017-10-20

Tillbaka till lediga jobb