Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Strömnings- och klimatteori, med inriktning mot byggnadstekniska tillämpningar

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar strömnings- och klimatteori, modeller och tekniska lösningar som bidrar till en gynnsam utveckling av hälso-, komfort- och säkerhetsaspekter inom byggandet och den byggda miljön. Centrala moment i forskningsmetodiken är matematisk modellering och analys, numerisk beräkningsteknik och metoder för validering av beräknade resultat. Termodynamiska processer och värmeöverföringsmekanismer för effektiva och uthålliga energilösningar ingår.

Arbetsuppgifter

Undervisning på grund- och avancerad nivå inom ämnesområdet samt handledning av examensarbeten. Handledning av forskarstuderande samt egen forskning, inklusive ansökningar om forskningsmedel. Insatser i samband med uppdragsforskning kan bli aktuella.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för en befordran till lektor.

Behörighet

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i KTH:s anställningsordning, bilaga 3, i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterade erfarenheter inom nyckelkompetensområden for anställningen, som strömningsteknik och klimatteori
 • vetenskaplig skicklighet, visad genom internationell publicering och citeringar
 • potential till utveckling på lång sikt
 • förmåga att ta ansvar för sin egen forskningsverksamhet
 • förmåga att samverka med andra forskare i forskargrupp

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • formell högskolepedagogisk utbildning
 • förmåga att överskrida ämnesgränser och arbeta tvärvetenskapligt
 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, där ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet
 • experimentell erfarenhet

Det är även av betydelse att den sökande har

 • erfarenhet från andra forskningsmiljöer än KTH, motsvarande en postdoktorsperiod eller doktorsexamen från annat lärosäte. I tillämpningsbara områden kan erfarenhet från industrin vara lika värdefull som en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat universitet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid provning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter, och sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet, självständigt och i samarbete att tillmatas stor vikt. Samma gäller visad skicklighet i undervisning.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst fyra år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2017-1864
Kontakt
 • Johan Silfwerbrand/Professor, 08-790 8033
 • Anders Karlström/Professor, 08-790 6898
Publicerat 2017-11-28
Sista ansökningsdag 2018-01-23

Tillbaka till lediga jobb