Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Beskrivning Arbetsuppgifter

En nödsituation eller kris kräver i många fall att räddningstjänst i någon form tillkallas. Polis, ambulans och brandkår är de samhällstjänster som vi vanligen förknippas med plötsliga händelser; olyckor, katastrofer eller att vara utsatt för brott. Behoven av dessa tjänster är ojämnt fördelade, både bland individer i befolkningen – vissa grupper är mer utsatta än andra – och rumsligt. Behoven följer i viss mån befolkningstätheten, vilket betyder att tillgången till tjänsterna är större i tätbefolkade delar av landet jämfört med mer glest befolkade delar. Den offentliga sektorns tillhandahållande av dessa tjänster kompletteras i allt högre grad med frivilliga och privata initiativ. Det kan vara privata säkerhetsföretag med mångårig erfarenhet av att tillhandahålla sådana tjänster men det kan också vara grupperingar i form av medborgargarden vars syften och metoder inte är kända och/eller legitimerade. Det här är en utveckling som det finns mycket begränsad kunskap om, och det finns ett omedelbart behov av att veta mera om konsekvenserna. I projektet karterar vi tillgången till blåljus-tjänster på svensk landsbygd och den omorganisation som skett avseende lokalisering och omfattning. Vi undersöker hur kategorier som kön, ålder och etnicitet påverkar individers förhållningssätt till dessa tjänster (utförda av såväl offentlig och privat som civilsamhällessektorn) såsom möjligheter att använda dem.

Doktorandtjänsten avser en fyraårig studie som kartlägger nuvarande utbud och efterfrågan av räddningstjänster på landsbygden. Flera olika typer av datakällor är aktuella, från officiell statistik till sociala medier. Geografiska Informationssystem- GIS utgör ett viktigt verktyg. I doktorandprojektet ingår att identifiera vilka utmaningar och möjligheter som följer den nuvarande organisationen av och tillgången till blåljus-tjänster i Sverige. Tjänsten är placerad på Urbana och regionala studier vid KTH:s campus i centrala Stockholm. Projektledare och huvudhandledare är Vania Ceccato. I projektet ingår även ett samarbete med Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. Undervisning och annan institutionstjänstgöring kan komma att ingå i anställningen.

KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö med goda anställningsförmåner. Doktorander ges goda förutsättningar att delta på konferenser och delta i andra sammanhang som utvecklar professionella nätverk och bidrar till fortsatta karriärmöjligheter.

Kvalifikationer

Den sökande har en masterexamen eller motsvarande inom ett relevant område för tjänsten. Inriktning inom något av områdena kulturgeografi, urban och regional planering, kriminologi, ekonomi, teknik, eller motsvarande ämnen är meriterande. Kunskap av databehandling och rumsliga metoder är ett krav. Den sökande har någon dokumenterad erfarenhet och förmåga att skriva akademiskt. Det är att krav att ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Andra språk är meriterande, men inte ett krav. Personliga egenskaper som efterfrågas är en stark motivation för forskarstudier inom området, med förmåga till kritiskt tänkande, att kunna arbeta självständigt men också samarbeta med andra, och att vara ambitiös och kreativ i sitt arbete. Urvalet kommer att speciellt bedöma akademiska förutsättningar och lämplighet, relevans i erfarenhet av tidigare studier, ämneskunskap och referenser. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan som ska skrivas på engelska ska innehålla:

  • Brev med sammanfattning av ansökan, om en A4-sida
  • CV (2 sidor) med en summering av dina relevanta akademiska, professionella samt övriga erfarenheter
  • Akademiska kvalifikationer: kopior av examensbevis och betyg från tidigare akademiska studier. Komplettera med engelsk översättning om originalen är på annat språk.
  • Motivering (upp till två sidor) där du beskriver varför du är intresserad av forskarstudier inom detta område och med denna inriktning, utifrån din akademiska bakgrund och intresse
  • Skriftligt arbetsprov: upp till två arbetsprover, exempelvis artikel, rapport eller examensarbete, författade på engelska ska lämnas.
  • Rekommendationsbrev, minst två rekommendationsbrev om din lämplighet för forskarstudier ska bifogas till ansökan

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för Doktorand löner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2017-1808
Kontakt
  • Eva Huring, HR-handläggare, 08-790 94 32
  • Vania Ceccato, Docent, 08-790 8625
Publicerat 2017-09-14
Sista ansökningsdag 2017-10-30

Tillbaka till lediga jobb