Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

KTH:s avdelning för filosofi bedriver forskning och utbildning om filosofiska frågor med anknytning till teknik och naturvetenskap och till teknikens roll i samhället. Viktiga forskningsområden är riskfilosofi, miljöfilosofi, beslutsteori och tillämpad etik.

Arbetsuppgifter

Transportsektorn står inför stora utmaningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv och inom akademin pågår en ständig utveckling av ny kunskap om dessa utmaningar och en ständig utveckling av nya lösningar. Ett kunskapsområde som också är centralt i långsiktigt hållbarhetsarbete är kunskap om hur samhället och marknadens olika aktörer, såväl internationellt som nationellt och lokalt resonerar och interagerar med varandra i syfte att lösa transportrelaterade problem generellt och mer specifikt trafiksäkerhet. Hur kunskap omsätts i praktisk handling samt hur dessa policy-, innovations- och implementeringsprocesser kan påverkas i syfte att nå transportpolitiska mål snabbare och effektivare är viktiga områden inom transportforskningen. Den utlysta tjänsten innefattar tillämpad filosofisk forskning inom områdena transportpolitik och trafiksäkerhet. Forskningen består dels av teoretiskt arbete, dels av att t ex genom textstudier undersöka hur olika aktörer agerar och resonerar inom detta område. Projektet förväntas resultera i förbättrad teoretisk kunskap om målsättning och implementering samt förbättrad kunskap om hur värderingar och empiriska forskningsresultat omsätts i praktisk handling inom detta område.

Doktorandprojektet genomförs av Avdelningen för filosofi på KTH i samarbete med Trafikverket. Doktorandtjänsten är förlagd vid KTH i Stockholm.

Kvalifikationer

För att bli antagen som doktorand behöver du ha en magisterexamen (eller motsvarande) samt grundläggande kunskaper inom filosofi. Lämplig ämnesbakgrund är etik, filosofi eller statsvetenskap. Andra lämpliga ämnesbakgrunder är exempelvis juridik, ekonomi och kommunikationsvetenskap. Kunskap om och/eller erfarenhet av trafiksäkerhetsarbete eller annat säkerhetsarbete, exempelvis inom arbetsmiljö, brandskydd eller vård är meriterande.

Du bör ha väl dokumenterad erfarenhet av skriftlig och muntlig framställning på engelska. Det är viktigt att du kan arbeta både självständigt och i grupp (t ex med seniora forskare, representanter för myndigheter och andra doktorander). Du bör även ha god kommunikativ och analytisk förmåga samt ha en hög grad av motivation inför forskningsuppgiften.

KTH har höga ambitioner när det gäller mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar därför sökande som kompletterar vår fakultet med avseende på jämställdhet och mångfald.

En doktorandtjänst löper över 4 år med möjlighet till förlängning till 5 år om den inkluderar 20% administrativa uppgifter som vanligtvis tar formen av undervisning.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan som ska skrivas på engelska ska innehålla:

  • Brev med sammanfattning av ansökan, om en A4-sida
  • CV (2 sidor) med en summering av dina relevanta akademiska, professionella samt övriga erfarenheter
  • Akademiska kvalifikationer: kopior av examensbevis och betyg från tidigare akademiska studier. Komplettera med engelsk översättning om originalen är på annat språk.
  • Motivering (upp till två sidor) där du beskriver varför du är intresserad av forskarstudier inom detta område och med denna inriktning, utifrån din akademiska bakgrund och intresse
  • Skriftligt arbetsprov: upp till två arbetsprover, exempelvis artikel, rapport eller examensarbete, författade på engelska ska lämnas.
  • Rekommendationsbrev, minst två rekommendationsbrev om din lämplighet för forskarstudier ska bifogas till ansökan

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Visstidsanställning med början den 1 januari 2018 (förhandlingsbart)
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2017-1780
Kontakt
  • Eva Huring, Hr- handläggare, +46 8 790 94 32
  • Karin Edvardsson Björnberg, Docent, +46 8 790 95 96
Publicerat 2017-09-14
Sista ansökningsdag 2017-10-24

Tillbaka till lediga jobb