Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektro- och systemteknik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Bli en del av världsledande forskning och utbildning! Skolan för elektro- och systemteknik är en av tio skolor vid KTH och bedriver forskning och utbildning inom elektro-, system- och kommunikationsteknik samt rymd- och fusionsplasmafysik. Fältet elektroteknik och elektronik på KTH är framstående och hamnar högt i internationella rankinglistor. Skolan ansvarar för högskole- och civilingenjörsutbildningen samt flera masterprogram med högt söktryck och nära koppling till våra forskningsområden. Tillsammans arbetar 450 personer i en internationell miljö vid åtta avdelningar och ett kansli.

Avdelningen för Rymd- och plasmafysik består av ca 15 lärare, forskare och doktorander som bidrar till en högprofessionell standard av intensivt arbete och kvalitetsresultat, samt till en trevlig och öppen miljö. Personalen har en internationell bakgrund och arbetsspråket är engelska. Avdelningen är internationellt väletablerad, har många forskningssamarbeten med excellenta partner över hela världen och är delaktig i flera europeiska och nationella projekt.

Projektbeskrivning

När dammkorn, i storleksordningen nanometer till mikrometer, omges av plasma ansamlar de elektrisk laddning på grund av konstant partikel- och/eller strålningsväxling med det närliggande plasmat. Överföring av energi och rörelsemängd domineras av dammet om dess densitet är hög och vi kan då tala om ett enkomponentsplasma. Detta är fallet hos komplexa plasman, där det omkringliggande plasmat endast förser dammet med elektrisk laddning samt skärmar den repulsiva Coulomb-kraften. Genom att variera damm-densitet samt plasma- eller gasparametrar kan man i laboratoriemiljö uppnå i princip alla kända materietillstånd. Komplexa plasman, och deras relevans för konventionella fasta eller flytande materia, möjliggör ett helt nytt tillvägagångssätt för experimentella studier av starkt kopplade system eftersom karakteristiska längd- och tidsskalor kraftigt förlängs jämfört med molekylära eller atomära system.

Plasma Kristall-4 är en mikrogravitationsanläggning som skapades i samarbete mellan The European Space Agency (ESA) och The Russian Federal Space Agency (Roscosmos). PK-4 är en multifunktionell plasmakälla, en avlång dc-rf-urladdning, kapabel till avancerad manipulation av damm-parametrar anpassade för undersökning av komplexa plasman i flytande fas. Den har befunnit sig ombord på ISS, den internationella rymdstationen, sedan oktober 2014, och de första framgångsrika experimenten genomfördes i juni och oktober 2015. KTH-gruppen har deltagit i PK-4-projektet sedan det påbörjades.

Projektet är inriktat mot användning av komplexa plasman i mikrogravitationsmiljö som modellsystem för att studera statiska och dynamiska processer i vätskor på enskild partikelnivå. Både fundamentala egenskaper, t.ex. statisk struktur eller linjära vågor och transport, och långvariga frågor som dynamisk heterogenitet och superkylda vätskor i närheten av glasövergångspunkten ska studeras. De vetenskapliga uppgifterna är centrerade kring experiment med dedikerad statistisk analys samt modellering (simulering och teori). Vi söker en kanditat till en doktorandtjänst som ska stödja våra insatser för statistisk analys av kommande data och i jämförelsen mellan experiment och modellering. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med German Aerospace Center (DLR) och Universitetet i Tromsø, Norge.

Doktorandprogrammet i Elektro- och systemteknik erbjuder utbildning i världsklass, med forskarutbildningskurser som säkerställer en djupgående utveckling av relevanta kunskaper och färdigheter.

KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö, generös lön och andra anställningsförmåner. Som doktorand på KTH har du möjlighet att delta vid konferenser, projekt och andra relevanta aktiviteter som kan utvidga ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär.

Kvalifikationer

Lämpliga sökande förväntas (nu eller inom en snar framtid) ha avlagt examen som civilingenjör (motsv MSc) inom fysik eller elektroteknik. Specialisering inom områdena plasmafysik och/eller statistisk mekanik är en merit. Kompetenskraven inkluderar även förtrogenhet med metoder för dataanalys och/eller tillämpad matematik.

Den valda sökanden behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringsverktyg. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Rekommendationsbrev
  6. Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad enligt föreskrifterna för doktorandanställning i Högskoleförordningen (~5 år vid 80 % forskarstudier och 20 % institutionstjänstgöring som också innebär undervisning)

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer E-2017-0944
Kontakt
  • Svetlana Ratynskaia, professor, svetlana.ratynskaia@ee.kth.se
  • Mikael Visén, personaladministratör, rekrytering@ee.kth.se, +46 8 790 84 89
Publicerat 2017-09-14
Sista ansökningsdag 2017-10-25

Tillbaka till lediga jobb