Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektro- och systemteknik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Bli en del av världsledande forskning och utbildning! Skolan för elektro- och systemteknik är en av tio skolor vid KTH och bedriver forskning och utbildning inom elektro-, system- och kommunikationsteknik samt rymd- och fusionsplasmafysik. Fältet elektroteknik och elektronik på KTH är framstående och hamnar högt i internationella rankinglistor. Skolan ansvarar för högskole- och civilingenjörsutbildningen samt flera masterprogram med högt söktryck och nära koppling till våra forskningsområden. Tillsammans arbetar 450 personer i en internationell miljö vid åtta avdelningar och ett kansli.

Avdelningen för reglerteknik bedriver grundläggande forskning inom klassisk reglerteknik, optimeringslära, nätverkskopplade system, kommunikationsnät, systembiologi, system-identifiering och multi-agentsystem. En stor del av vår forskning sker inom Linnécentret ACCESS, Sveriges största universitetsbaserade forskningscentrum inom nätverkskopplade system, samt i internationella forskningsprojekt tillsammans med företag och universitet. Avdelningen har ett stort kontaktnätverk inom akademin och samarbetar med forskargrupper på Caltech, ETH Zurich, MIT, UC Berkeley, Stanford, med flera. I den senaste ”Academic Ranking of World Universities” hamnade KTH på 12:e plats i världen inom ämnesområdet ”Automation and Control” och på 3:e plats i Europa.

Projektbeskrivning

De aktuella doktorandtjänsterna är knutna till en forskargrupp som arbetar med fundamental teori och algoritmutveckling för dynamiskt beslutsfattande och reglering av storskaliga system. Vår forskning drivs av nyfikenhet och en passion för att lösa viktiga ingenjörsproblem. Vi samarbetar med industri och samhället i stort. Våra pågående forskningsprojekt arbetar med resurshantering för nästa generations trådlösa nätverk, optimering av hållbara infrastrukturer, och distribuerad optimering för storskalig maskininlärning.

Doktorandprogrammet i Elektro- och systemteknik erbjuder utbildning i världsklass, med forskarutbildningskurser som säkerställer en djupgående utveckling av relevanta kunskaper och färdigheter.

KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö, generös lön och andra anställningsförmåner. Som doktorand på KTH har du möjlighet att delta vid konferenser, projekt och andra relevanta aktiviteter som kan utvidga ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär.

Kvalifikationer

Sökande måste inneha eller snart komma att inneha en masterexamen eller en civilingenjörsexamen inom teknisk fysik, tillämpad matematik, elektro- och/eller datateknik. Vi letar speciellt efter dig som är driven och har en gedigen bakgrund i och intresse av matematik och algoritmutveckling.

Den valda sökanden behöver ha utmärkta betyg och akademiska meriter, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt stark problemlösningsförmåga.

Goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift, är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Utvärderingen kommer att baseras på hur väl de sökande kvalificerar sig med avseende på ovanstående meriter.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringsverktyg. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Rekommendationsbrev
  6. Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad enligt föreskrifterna för doktorandanställning i Högskoleförordningen (~5 år vid 80 % forskarstudier och 20 % institutionstjänstgöring som också innebär undervisning)

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer E-2017-0943
Kontakt
  • Mikael Johansson, professor, mikaelj@kth.se, +46 8 790 74 36
  • Mikael Visén, personaladministratör, rekrytering@ee.kth.se, +46 8 790 84 89
Publicerat 2017-09-14
Sista ansökningsdag 2017-11-06

Tillbaka till lediga jobb