Kungliga Tekniska högskolan, Department of Transport Science

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Institutionen för transportvetenskap driver framstående forskning och utbildningsprogram i en rad områden när det gäller framtidens transportsystem. Forskningen är tvärvetenskaplig och täcker alla transportsätt för personliga resor och varor. Vår forskning omfattar områden som resebeteende, användning av ekonomiska styrmedel och prognoser, och värderingar och policyfrågor. Hur man använder informationsteknologi för att övervaka, kontrollera och underlätta användningen av transportsystemet har också blivit ett allt viktigare forskningsområde. En fråga som skär över många forskningsområden är hur man kan uppnå förbättrad energieffektivitet och minskad miljöpåverkan från transportsektorn – dvs. hur vi kan främja ett grönare, säkrare och smartare transportsystem.

Arbetsuppgifter

En omställning av resandet från privata bilar till kollektivtrafik betraktas allmänt som ett av de viktigaste sätten att möta utmaningarna av trängsel, buller och utsläpp i många storstäder. Autonoma fordon har potentialen att drastiskt förbättra trafiksäkerheten, minska miljöpåverkan, samt ge ett effektivare trafikflöde. Genom att utesluta mänskliga förare kommer kostnaden för busstransporter sannolikt att sjunka, medan nya färdigheter kommer att behövas i kontrollcentra. För närvarande är bristen på flexibilitet hos rutter och tidtabeller en stor begränsning för kollektivtrafiken. Ett effektivt transportsystem ska kunna stödja efterfrågedriven kapacitet, destinationer och rutter, för att till exempel minska trafiken på linjer med låg efterfrågan eller modifiera befintliga linjer för att hämta ytterligare passagerare.

Institutionen för transportvetenskap, KTH, bjuder in till ansökningar för en heltidstjänst som doktorand i området autonoma kollektivtrafiksystem. Fokus för positionen är utveckling av simuleringsmetoder för att analysera prestanda hos autonoma bussystem i stadsområden samt kvantitativa metoder för att optimera sådana system när det gäller fordonstyper, nätverksdesign, operativa strategier etc. Den framgångsrike kandidaten kommer att arbeta i projektet iQMobility i samarbete med Scania, INIT och Örebro universitet. Tjänsten är avsedd för doktorandstudier och forskning som leder fram till en licentiatexamen. Lönen täcker en forskningstid av 100% under två år, därutöver med möjlighet till förlängning med upp till 20% institutionstjänstgöring.

Kvalifikationer

En M.Sc.-titel eller motsvarande är ett krav. Den sökande förväntas ha en bakgrund inom optimering, reglerteknik, datavetenskap eller liknande med ett starkt intresse för transporttillämpningar, eller en bakgrund i transportvetenskap, till exempel modellering och simulering, med starka kunskaper inom datavetenskap, optimeringslära, reglerteknik eller liknande. Objektorienterade programmeringskunskaper i C++ eller liknande är starkt önskvärda. Erfarenheter inom vehicle routing, transit network design eller liknande optimeringsproblem är en merit.

Den valda sökanden bör ha väl utvecklade förmågor till analytiskt tänkande, problemlösning och kommunikation. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. Utvärderingen kommer att baseras på hur väl de sökande kvalificerar sig med avseende på ovanstående meriter.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla följande:

  • CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  • Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.  
  • Kortfattad redogörelse om dina intressen och hur relaterar de till dina tidigare erfarenheter och framtida mål; max 2 sidor lång.
  • Kontaktinformation till två referenspersoner.

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s doktorandlöneavtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2017-1757
Kontakt
  • Erik Jenelius, Biträdande lektor, jenelius@kth.se 08 - 790 80 32
  • Eva Pettersson, HR-handläggare, eva.pettersson@abe.kth.se 08 - 790 86 62
Publicerat 2017-09-14
Sista ansökningsdag 2017-10-03

Tillbaka till lediga jobb