Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektro- och systemteknik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Bli en del av världsledande forskning och utbildning! Skolan för elektro- och systemteknik är en av tio skolor vid KTH och bedriver forskning och utbildning inom elektro-, system- och kommunikationsteknik samt rymd- och fusionsplasmafysik. Fältet elektroteknik och elektronik på KTH är framstående och hamnar högt i internationella rankinglistor. Skolan ansvarar för högskole- och civilingenjörsutbildningen samt flera masterprogram med högt söktryck och nära koppling till våra forskningsområden. Tillsammans arbetar 450 personer i en internationell miljö vid åtta avdelningar och ett kansli.

Avdelningen för reglerteknik bedriver forskning inom nätverksbaserade styrsystem, mobil robotik, transportsystem, systembiologi och systemidentifiering. Mycket av forskningen bedrivs inom EU-projekt och inom den tvärvetenskapliga forskningsmiljön ACCESS, vars forskarskola har mer än hundra doktorander. Forskningsgruppen har framgångsrikt erhållit starkt stöd från bl. a. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vetenskapsrådet, SSF och VINNOVA.

Projektbeskrivning

Vi välkomnar ansökningar till 1-2 doktorandtjänster i distribuerade hybridreglersystem. Du kommer att anslutas till en forskargrupp som fokuserar på nya metoder för distribuerad hybridreglering och beslutsfattande av multi-agentsystem. Tjänsterna är associerade med två nya forskningsprojekt som är relaterade till följande ämnen:

1) Human-in-the-loop robotstyrning: ett hybridsystems-förhållningssätt till problemet där människan ger logiska specifikationer till robotsystemet som översätts till kontinuerliga kontrollkommandon. Interaktionen mellan människan och robotsystemet går i båda riktningarna, dvs att människan ska ändra specifikationen och robotsystemet ska anpassa sig till förändringen i realtid.

2) Multi-robotkoordinering och manipulering: utveckling av styrnings- och uppgiftsplaneringsmetoder för heterogena multi-robotsystem med olika rörelse- och manipuleringskapaciteter. Robotarna kan ha olika  dynamiska begränsningar och kan eller kan inte ha manipulatorer. För att kunna kombinera distribuerad styrning med formella metoder, ska diskreta abstraktioner av distribuerade multi-agentsystem utvecklas och agenter som är beroende av varandra ska svaras för.

Kvalifikationer

De sökande kandidaterna förväntas inneha eller snart ha en civilingenjörs- eller magisterexamen inom något av följande (eller liknande ämnen): Elektroteknik, Teknisk fysik, Tillämpad matematik, Maskinteknik eller Datavetenskap. Specialisering inom Reglerteknik är en merit.

Den valda kandidaten behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter. Utvärderingen kommer att baseras på hur väl de sökande kvalificerar sig med avseende på ovanstående meriter.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringsverktyg. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. Fullständig meritförteckning inklusive alla dina relevanta akademiska och professionella erfarenheter och kunskaper
  2. Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier.
  3. Kortfattad redogörelse varför du vill bedriva forskningstudier, vilka är dina akademiska intressen, hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål, max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Upp till 2 dokument, inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Rekommendationsbrev eller kontaktinformation till två referenspersoner.

Dokumenten skall skickas som PDF. Vänligen skicka inga komprimerade filer.

Övrigt

Tidsbegränsad anställning enligt föreskrifterna för doktorandanställning i Högskoleförordningen (~5 år vid 80 % studier och 20 % institutionstjänstgöring som också innebär undervisning).

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer E-2017-0940
Kontakt
  • Dimos Dimarogonas, professor, dimos@kth.se
  • Mikael Visén, personaladministratör, rekrytering@ee.kth.se, +46 8 790 84 89
Publicerat 2017-09-14
Sista ansökningsdag 2017-11-15

Tillbaka till lediga jobb