Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknik och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Vårdlogistik

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet vårdlogistik omfattar processer och flöden i samspel i operativa förlopp inom hälso- och sjukvården. Det är ett tvärvetenskapligt tillämpningsområde som omfattar simuleringsmetoder i form av distribuerad, deltagande och molnbaserad simulering.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår forskning och undervisning inom området vårdlogistik med inriktning mot simuleringsmetoder. Dessa omfattar utveckling av operativa metoder, informationsflöden, resursflöden och kartläggning av primära processer i vårdrelaterade organisationer och system. Förutom att bedriva forskning ingår att söka externa forskningsmedel och att aktivt delta i olika forskningsaktiviteter och utvecklingsarbete. Vidare innefattas att på del av sin tid aktivt utveckla och genomföra utbildning, bidra till handledning av forskarstuderande, undervisning och kursutveckling. I arbetsuppgifterna ingår också att utveckla tvärvetenskapligt samarbete och samarbete med det omgivande samhället.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för en befordran till lektor.

Behörighet

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder

Av högsta betydelse är att:

 • den sökande har vetenskaplig skicklighet inom vårdlogistik och simulering visad genom referentgranskade publikationer i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter, 
 • den sökandes har förmåga att utveckla nya forskningsidéer och attrahera externa forskningsmedel, samt visad förmåga att samverka med det omgivande samhället och bidra till kunskapsspridning om forskning och utveckling. 

Av näst högsta betydelse är att:

 • den sökande har pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, 
 • den sökande har dokumenterad pedagogisk erfarenhet från att utveckla och genomföra kurser på avancerad och forskarnivå.

Det är även av betydelse att:

 • den sökande har förmåga att interagera och kommunicera med andra intressenter,
 • den sökande har förmåga att ta på sig ledande uppgifter samt förmåga att leda personal och verksamhetsutveckling,
 • den sökande har praktisk erfarenhet av forskning inom vårdrelaterad verksamhet,
 • sökande har dokumenterad förmåga att samarbeta inom forskning och utbildning; detta kan avse samverkan i forsknings- och undervisningsverksamheter såväl som samverkan med det omgivande samhället på olika sätt och att sprida forsknings- och utvecklingsrelaterad information,
 • den sökandes har förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete,
 • den person som anställs som biträdande lektor på KTH har erfarenhet från andra forskningsmiljöer än KTH, motsvarande en postdoktorsperiod eller doktorsexamen från annat lärosäte. I tillämpningsnära områden kan erfarenhet från industrin vara lika värdefull som en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat universitet. 

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst fyra år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Flemingsberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer H-2017-0469
Kontakt
 • Sebastiaan Meijer, professor, 08 - 790 80 71
 • Helena Lundquist, handläggare, 08 - 790 71 74
Publicerat 2017-12-20
Sista ansökningsdag 2018-02-25

Tillbaka till lediga jobb