Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektro- och systemteknik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Avdelningen för Elkrafttekniks forskning täcker alla aspekter av elsystemet, inklusive elmarknader, elproduktion, överföring och distribution, nätintelligens, automation och kontroll samt eltransport, elmaskiner och kraftelektronik. Forskningsgruppen för Integreringen av förnybara energikällor, IRES, är en av de mest aktiva grupperna med särskild inriktning på olika aspekter av integration i kraftsystem, såsom spänningsreglering vid mycket solkraft, vindkraftbalansering, vattenkraftmodellering, minimering av vindkraftsspill, effektvärde och frekvensreglering. Avdelningen är internationellt väl etablerad, har många forskningssamarbeten med utmärkta partners över hela världen och är involverad i flera europeiska och nationella projekt.

Projektbeskrivning

Många elproduktionssystem genomgår snabba förändringar. En stor utmaning är att öka systemens flexibilitet för att få en effektiv balanseringsstrategi för olika energikällor som vindkraft och solenergi. För att kunna utvärdera framtida möjliga scenarier är det viktigt att ha lämpliga modeller. Modellerna kan beskriva balanseringsmöjligheter för lokala system, t.ex. fjärrvärmesystem i en stad eller alla vattenkraftverk i en viss flod. Modellerna kan också omfatta mycket större system som Europa eller enskilda länder. I detta fall aggregeras normalt noder och överföringsförbindelser för att få en lämplig storlek på hela modellen.

Den planerade forskningen kommer att genomföras inom ramen för ett nyligen tilldelat Horizon 2020 EU-finansierat forskningsprojekt som syftar till att bygga en open-source toolbox för modellering av integrerade energisystem. Denna är modulär och flexibel, vilket gör den lämplig för både detaljerad modellering av komplexa egenskaper i energisystem samt för stora problem. Anpassningsförmågan kommer från en konstruktion där ingående data definierar temporära, rumsliga, tekniska, regulatoriska och sektoriella dimensioner av modellerna. En serie fallstudier kommer vidare att genomföras, för att utöka specifika modelleringsmöjligheter och att distribuera modell-systemet till potentiella användare.

KTH är i stor utsträckning delaktigt i hela projektet. Våra huvudsakliga bidrag kommer att ligga i såväl själva modellutvecklingen, som i fallstudier inklusive aggregeringsmetoder, fjärrvärme och vattenkraft. KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö, generös lön och andra anställningsförmåner. Som postdoktor på KTH har du möjlighet att delta vid konferenser, projekt och andra relevanta aktiviteter som kan utvidga ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär.

Kvalifikationer

Sökande ska ha doktorerat eller vara nära disputation inom något/några av områdena planering av energisystem, simulering av energimarknaden, tillämpad optimering eller liknande. Den nödvändiga kunskapen innefattar modellering och systemsimulering för stora, verkliga system. Kandidaten ska ha en stark bakgrund från åtminstone några av områdena: Variabel förnybar energi, optimering, simulering av storskaliga kraftsystem, modellreduktion, modellering av värmekraft/fjärrvärme/vattenkraftsystem.

Den valda sökanden behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt och har ett intresse för tillämpningar på verkliga system. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter. Tjänsten innehåller också ett visst administrativt och projektansvar eftersom samarbetet med både andra personer inom KTH och andra europeiska partners är en grund för projektet. Erfarenhet av att arbeta i EU-projekt är därför en fördel.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringsverktyg. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Rekommendationsbrev
  6. Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad upptill 1 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 1 år.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer E-2017-0743
Kontakt
  • Lennart Söder, professor, lsod@kth.se, 08-790 8906
  • Mikael Amelin, universitetslektor, amelin@kth.se, 08-790 7755
  • Mikael Visén, personaladministratör, rekrytering@ee.kth.se, 08-790 84 89
Publicerat 2017-06-09
Sista ansökningsdag 2017-08-18

Tillbaka till lediga jobb