Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Forskningen inom avdelningen för bro- och stålbyggnad på KTH omfattar projektering och konstruktion för nybyggnad och förnyelse av byggnadsverk och broar med beaktande av bärförmåga, tillförlitlighet, funktion och beständighet. Tre viktiga delområden är experimentell metodik kopplat till utvärdering av konstruktioners säkerhet och verkningssätt, numerisk modellering samt system för förvaltning, drift, underhåll och reparation av broar och byggnadsverk.

Arbetsuppgifter

Vi söker en doktorand till avdelningen för bro- och stålbyggnad för ett projekt med inriktning mot risk- och sannolikhetsbaserad bärighetsutredning av befintliga broar.

Sverige och många andra länder i världen med en utvecklad infrastruktur, står inför ett ökande behov av att bibehålla broar och andra anläggningar i drift utöver den förväntade livslängden. Detta kommer att kräva sofistikerade metoder för bärighetsbedömning, prognostisering och livslängdsbedömning. I viss mån finns redan avancerade metoder tillgängliga för diverse nedbrytningsprocesser och likaså handledningar för mätningar och bevakning. Metoderna utnyttjas dock sällan i praktiken vid konventionella bärighetsutredningar. En avgörande anledning är frånvaron av ett ramverk som stödjer beslutsfattare att efterfråga och handla upp avancerade metoder.

I detta projekt kommer ett riskbaserat ramverk utvecklas med syfte att stödja beslutsfattare i valet av åtgärder för livslängdsbedömning av broar. Ramverket måste kunna hantera och kombinera information från tidigare bedömningar, inspektioner, mätningar och sofistikerade teoretiska analyser. Projektet kommer att begränsas till stålbroar och vanligt förekommande nedbrytningsprocesser som utmattning och avrostning. 

Det förväntade utfallet av projektet är en utförlig metodbeskrivning för stöd av rationella beslut där kombinationen av teoretiska tillståndsbedömningar, mätningar och inspektioner kan beaktas. Det övergripande syftet är att förlänga livslängden på befintliga broar. 

Kvalifikationer

Sökande bör inneha en civilingenjörs- eller masterexamen med konstruktionsinriktning från Väg- och vattenbyggnad, Samhällsbyggnad eller närliggande områden och måste uppfylla KTHs grundläggande behörighetskrav för forskarutbildning. Vidare måste sökanden uppfylla följande kriterier:

  • En hög motivation för att bedriva vetenskaplig forskning är nödvändigt för att doktorandstudierna ska vara framgångsrika.
  • Starka akademiska meriter, goda kunskaper i skriven och talad engelska, välutvecklad analytisk förmåga och förmågan att arbeta väl individuellt och i en grupp.
  • Beredskap och viljan att bidra till vår forskning och att arbeta i ett internationellt inriktat forskarlag.
  • Goda kunskaper och stort intresse för strukturmekanik, strukturdynamik, byggkonstruktion och stålkonstruktioner samt intresse av avancerade numeriska metoder och programmering.
  • Projektet ställer krav på grundläggande och dokumenterade kunskaper i sannolikhetslära och beräkningar av byggnadsverks tillförlitlighet.
  • Tidigare erfarenheter från liknande forskningsprojekt särskilt relaterade till sannolikhetsteori och riskanalyser är meriterande.

KTH har höga ambitioner när det gäller mångsidig kompetensförsörjning och välkomnar sökande som kompletterar vårt lärosäte med avseende på jämställdhet och mångfald.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, dock senast oktober 2017
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2017-1257
Kontakt
  • Maja Maurin, HR-handläggare, 08-790 9424
Publicerat 2017-06-15
Sista ansökningsdag 2017-08-21

Tillbaka till lediga jobb