Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Forskningen och undervisningen som bedrivs vid fysikinstitutionen omfattar aktuella ämnen inom grundforskning (kondenserade materiens fysik, matematisk fysik, bio- atom-, kärn-, partikel- och astropartikelfysik) samt tillämpningar såsom medicinsk bildåtergivning, kärnreaktorfysik, kärnreaktorteknik och kärnkraftssäkerhet.

Arbetsuppgifter

Forskning i högenergiastrofysik, med särskild tonvikt vid fysiken av gamma-ray bursts (GRBs). Gamma-ray bursts är de största explosionerna i universum. På grund av deras kraftiga ljusstyrka kan vi observera dem ut till mycket stora avstånd och därmed använda dem till att studera det mycket tidiga universumet. Den huvudsakliga delen av den detekterbara energin i en GRB avges som gamma-strålar. Trots detta vet vi inte hur strålningen uppkommer. Detta problem är därför ett av de mest fundamentala inom högenergiastrofysiken idag och mycket möda har tillägnats det både observationellt och teoretiskt. Målet med doktorandprojektet är att ta sig an problemet och studera och därmed öka vår förståelse av strålnings och accelerationsprocesserna involverade i GRBs. Detta innefattar studier av spektra och datatidsserier från främst Fermi-satelliten, men även från andra instrument, i kombination med teoretiska studier för att förstå observationerna. Det förväntade resultatet är en bättre och djupare förståelse av strålningsprocesserna i GRBs, särskilt bredbandsspektrat, upp till 300 GeV och dess polarisationssignal. Av stor vikt kommer att vara studiet av fotosfären i den relativistiska jetstrålen och av den polarisationssignal den förväntas att ha.

Doktorandanställningen avser i första hand fyra år med möjlighet till anställning under maximalt fem år. Upp till 20% institutionstjänstgöring ingår i tjänsten.

Kvalifikationer

För behörighet krävs civilingenjörs- eller masterexamen i fysik, astronomi eller annan motsvarande utbildning med relevans för området med en inriktning mot astrofysik. Utöver traditionella akademiska meriter så räknas ett för tjänsten relevant examensarbete, internationell erfarenhet och språkkunskaper som meriterande. Den sökande behöver behärska engelska väl i tal och skrift.

Den sökande ska ha ett stort intresse för grundläggande forskning och utveckling. Tjänsten kräver god förmåga att arbeta självständigt och driva projektet framåt, att sätta sig in i nya frågeställningar, att samarbeta med andra personer i olika grupper. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan skall innefatta följande handlingar i PDF-format:

  • Kortfattad redogörelse varför den sökande vill ägna sig åt forskarstudier
  • CV
  • Betygsavskrift från högskola/universitet
  • Examensarbete, och/eller vetenskaplig artikel

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2017-1058
Kontakt
  • Felix Ryde, professor, 070-495 75 15, fryde@kth.se
  • Mark Pearce, prefekt, 070-166 74 86, pearce@kth.se
Publicerat 2017-06-15
Sista ansökningsdag 2017-08-15

Tillbaka till lediga jobb