Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektro- och systemteknik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Avdelningen för Teknisk informationsvetenskap vid KTH består av 12 lärare och för närvarande runt 35 doktorander vilka bidrar till en högprofessionell standard av intensivt arbete och kvalitetsresultat, samt till en trevlig och öppen miljö. Personalen har en internationell bakgrund och arbetsspråket är engelska. Avdelningen är internationellt väletablerat, har många forskningssamarbeten med excellenta partner över hela världen och är delaktig i flera europeiska och nationella projekt.

Projektbeskrivning

Behandling av stora mängder data (s.k ”big data”) har blivit ett viktigt forskningsområde. Metoder för att komprimera denna information är nödvändiga för att minska datavolymen. Det är bortom tvivel att framtida teknologi baserad på ”big data” kan ha stora fördelar för vårt samhälle. Målet med detta projekt är att utveckla matematisk teori som leder till effektiva fördelade datalagrings-system samt informationsbehandling som tar hänsyn till integritets-begränsande faktorer. Forskningen kommer utnyttja metoder från informationsteori. För att minimera totala lagringsstorleken kan kodningsmetoder utnyttjas för att uppnå maximal komprimering, men för att kunna reparera enstaka lagringsenheter måste redundans läggas till den data som sparas. Dessa mål står i konflikt med varandra och resulterar in en avvägning som bör studeras. Dessa resultat är mycket viktiga för den teknologiska utvecklingen av framtida informations- och kommunikationssystem. Teoretiska begränsningar kan avvändas som riktmärken i utvärderingar i praktiska implementationer och deras bevis ger värdefulla riktlinjer för optimala designmetoder.

Doktorandprogrammet i Elektro- och systemteknik erbjuder utbildning i världsklass, med forskarutbildningskurser som säkerställer en djupgående utveckling av relevanta kunskaper och färdigheter. KTH erbjuder en attraktiv arbetsmiljö, generös lön och andra anställningsförmåner. Som doktorand på KTH har du möjlighet att delta vid konferenser, projekt och andra relevanta aktiviteter som kan utvidga ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär.

Kvalifikationer

Sökande måste inneha, eller snart komma att inneha, en masterexamen eller en civilingenjörsexamen inom elektroteknik, teknisk fysik, matematik eller liknande med en stark matematisk bakgrund. Specialisering inom båda områdena, kommunikationsteori och energi, är en är en merit, men en examen mot ett av områdena är tillräcklig.

Den valda sökanden behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringsverktyg. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Dina individuella lösningar på problemen som finns här: https://people.kth.se/~oech/problems.pdf
  6. Rekommendationsbrev.
  7. Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater.  

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad enligt föreskrifterna för doktorandanställning i Högskoleförordningen (~4 1/2 år vid 90 % forskarstudier och 10 % institutionstjänstgöring som också innebär undervisning).

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer E-2017-0703
Kontakt
  • Tobias Oechtering, universitetslektor, oech@kth.se
  • Mikael Visén, personaladministratör, rekrytering@ee.kth.se, 08-790 84 89
Publicerat 2017-06-15
Sista ansökningsdag 2017-09-15

Tillbaka till lediga jobb