Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektro- och systemteknik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Avdelningen för Fusionsplasmafysik består av ca 20 lärare, forskare och doktorander. Avdelningens forskning är en del av de nationella forskningsinsatser som bidrar till det europeiska fusionsforskningsprogrammet via konsortiet EUROfusion. EUROfusion finansierar och koordinerar europeisk fusionsforskning vid den gemensamma forskningsanläggningen JET utanför Oxford i England, samt vid ett antal nationella forskningsanläggningar inom Europa. Avdelningen för Fusionsplasmafysik driver ett mindre fusionsexperiment EXTRAP T2R vid KTH Alfvénlaboratoriet.

Projektbeskrivning

Fusion är den fysikaliska process då två lätta atomkärnor slås samman och kärnenergi frigörs. Det pågår ett omfattande internationellt forskningsprogram inom fusion där forskare vid Avdelningen för Fusionsplasmafysik deltar. Målsättningen för det europeiska fusionsforskningsprogrammet är att kunna börja leverera el på nätet omkring 2050. Den viktigaste forskningsanläggningen inom det internationella forskningsprogrammet är Iter ("vägen" på latin). Iter-anläggningen är för närvarande under uppbyggnad i Frankrike och beräknas vara i drift 2025. Det sista steget före byggandet av kommersiella fusionsreaktorer är ett demonstrationskraftverk (DEMO) vars uppbyggnad planeras starta omkring 2030.

Magnetisk fusion innebär att plasma (joniserad gas) innesluts vid en temperatur som är 20 gånger högre än temperaturen i solens inre. För att plasmainneslutningen ska vara möjlig måste energiförluster orsakade av turbulens minimeras och plasmats instabiliteter kontrolleras. Magnetfältskonfigurationer av typen Tokamak med potential för effektiv plasmainneslutning har identifierats och bas-scenarier för driften av Iter har utvecklats. Avancerade reaktorrelevanta driftscenarier för Tokamaken utöver dessa bas-scenarier krävs för att möta kraven för DEMO. Den stora fördelen med ett avancerat driftscenario är att det möjliggör kontinuerlig drift av tokamaken, vilket krävs för DEMO. För att utveckla avancerade driftscenarier är det viktigt att få fördjupad kunskap om vissa typer av magnetohydrodynamiska (MHD) instabiliteter som uppkommer i detta driftscenario och att utveckla metoder för att undertrycka (kompensera) dessa.

Avdelningen för Fusionsplasmafysik är ledande i utvecklingen av en framgångsrik metod för aktiv kompensering av MHD instabilitet. Metoden bygger på användning av ett antal aktiva magnetfältspolar och magnetfältsensorer som samverkar i ett återkopplat styrsystem.

Forskningsprojektet för den aktuella doktorandanställningen innebär vidareutveckling av den ovan beskrivna metoden för aktiv kompensering. Projektet är tvärvetenskapligt, omfattande plasmafysikaliska, elektrotekniska och reglertekniska forskningsuppgifter. I forskningsarbetet kommer att ingå utveckling av plasmafysikaliska och elektromagnetiska modeller av det dynamiska systemet, experimentell systemidentifiering, utveckling av flervariabla styralgoritmer, numerisk simulering av styrsystemet, implementering av styralgoritmer i mjukvara, samt verifikation och mätningar i realistisk miljö vid fusionsplasmaexperiment.

Kvalifikationer

Sökande måste inneha eller snart komma att inneha en masterexamen eller en civilingenjörsexamen eller motsvarande. Goda kunskaper i matematik, fysik och reglerteknik är meriterande.

Den valda sökanden behöver ha en utmärkt akademisk meritlista, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringsverktyg. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk.  
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskningsstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Rekommendationsbrev
  6. Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenspersoner endast för utvalda kandidater. 

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad enligt föreskrifterna för doktorandanställning i Högskoleförordningen (~5 år vid 80 % forskarstudier och 20 % institutionstjänstgöring som också innebär undervisning)

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, helst snarast möjligt
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer E-2017-0682
Kontakt
  • Per Brunsell, professor, per.brunsell@ee.kth.se, 08-790 6246
  • Mikael Visén, personaladministratör, rekrytering@ee.kth.se, 08-790 8489
Publicerat 2017-06-15
Sista ansökningsdag 2017-09-29

Tillbaka till lediga jobb