Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemivetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Positionen kommer att vara i polymera material-gruppen vid institutionen för fiber- och polymerteknologi (www.kth.se/en/che/divisions/polymeric-materials). Arbetet sker i nära samarbete med institutionen för växtförädling på SLU i Alnarp (www.slu.se).

Bakgrund

Proteiner har visat sig kunna användas för att göra plastmaterial. Vetegluten är en av de mest lovande kandidaterna för detta. Proteinet har en mycket hög molekylvikt vilket ger bra viskoelastiska egenskaper och hög smältstyrka. Vi har en lång erfarenhet av glutenets egenskaper och hur dessa kan modifieras med lämpligt val av tillsatser och bearbetningsbetingelser. Glutenets struktur är komplicerat och heterogen. Generellt kan man dela upp proteinet i mindre (gliadin) och längre polypeptider (glutenin). För att förstå glutenstrukturen bättre och kunna korrelera molekylär struktur till t.ex. mekaniska egenskaper så behövs ”modell”-material med känd aminosyra sekvens. SLU har utvecklat en metod för att generera gliadin med känd aminosyra-sekvens. Genom att studera denna struktur och gliadinets egenskaper så kan kunskapen om dessa materials struktur/egenskaps-samband tas fram och ny kunskap genereras vilket gör det möjligt att skräddarsy nya proteinplaster med unika egenskaper. I detta projekt kommer den kända gliadinmolekylen/materialet att karakteriseras och korreleras med experimentella data från t.ex. röntgendiffraktion och ljusspridning. För flera potentiella användningsområden för glutenplast krävs en så hög proteinhalt som möjligt. I detta projekt kommer olika sätt att rena gluten att studeras. Fuktkänsligheten kan vara ett problem i vissa tillämpningar. Här kommer olika sätt att förbättra fuktresistensen att studeras.

Arbetsuppgifter

Forskning, vilket inkluderar laborativt arbete med metoder som SE-HPLC, röntgendiffraktion, dragprovning och ljusspridning. 

Omfattning/Mål

Att förstå kopplingen mellan proteinstrukturen hos gluten och dess egenskaper.

Material och metoder

Materialkarakterisering kommer att göras med hjälp av bland annat SE-HPLC, RP-HPLC, ljusspridning och röntgendiffraktion. Olika reningsmetoder kommer att användas och utvärderas i nära samarbete med tillverkare av gluten. Olika sätt att minska fuktkänsligheten, vilket inkluderar tvärbindning av gluten och ytbehandling av glutenprodukter kommer att utvärderas och utvecklas.

Denna postdoktor-position är på heltid under ett år. Startdatum är öppet för diskussion men vi vill att tjänsten tillsätts så snart som möjligt.

Kvalifikationer

Sökande bör ha en doktorsexamen i ett ämne relevant för forskningen, såsom proteinteknologi. Sökande skall ha mycket god kunskap vad gäller gluten, gluteniner och gliadiner och hur dessa kan bearbetas till proteinplaster. Sökande ska kunna bedriva självständig forskning och ha god samarbetsförmåga samt ha goda kunskaper i engelska.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan skall innefatta följande handlingar:

  1. Curriculum vitae,
  1. Betygsavskrift från högskolan/universitet
  1. Kortfattad redogörelse varför den sökande är intresserad av tjänsten.

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer K-2017-0409
Kontakt
  • Mikael Hedenqvist, Professor i polymera material, 08-790 7645, mikaelhe@kth.se
Publicerat 2017-05-12
Sista ansökningsdag 2017-06-22

Tillbaka till lediga jobb