Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Integrerad systemanalys med inriktning mot hållbar energi.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar integrerad systemanalys med ett särskilt fokus på utveckling, användning och tolkning/granskning av medel- till långsiktiga system-av-system modeller. Av särskilt intresse är system som beskriver klimatpåverkan, mark-och vattenanvändning och energiomvandling samt att utvidga eller förena existerande angreppssätts analysdimensioner till sammanhängande modeller.

Arbetsuppgifter

Den biträdande lektorn förväntas bidra till befintliga kurser och utbildningsprogram samt pågående projekt som fokuserar på integrerade (medel- till långsiktiga) mark- vatten- och energiresursanalyser. Detta innefattar egen forskning, handledning av master- och doktorandstudenter, liksom undervisning inom ämnesområdet. Kandidaten förväntas även medverka i andra aktiviteter relaterade till forskning och undervisning vid både institutionen samt vid ITM-skolan och KTH. Den största delen av arbetsuppgifterna kommer dock att utföras på avdelningen för energisystemanalys, institutionen för energiteknik, vid skolan för Industriell Teknik och Management. Forskningen kommer att bedrivas i nära samarbete med externa finansiärer och samarbetspartners.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för en befordran till lektor.

Behörighet

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i KTH:s anställningsordning, bilaga 3, i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom aktuellt ämnesområde samt förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde,
 • publicerat originalforskning inom ämnesområdet systemanalys och dess integrering i ansedda internationella tidskrifter,
 • erfarenhet av integration och utvecklig av medel- till långsiktiga systemmodeller innefattande till exempel utvidgning av medel- till långsiktiga energimodeller till att inkludera andra dynamiska faktorer såsom: klimatpåverkan, vattenanvändning, markanvändning och socioekonomiska faktorer,

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • förmåga att samarbeta med forskningsgrupper från olika discipliner inom akademin liksom med politiska beslutsfattare,
 • pedagogiska färdigheter inom medel- till långsiktiga integrerade systemanalyser,
 • vetenskaplig skicklighet och erfarenhet av internationella åtaganden visad genom aktivt konferensdeltagande, etablering av forskningssamarbeten samt andra åtaganden i vetenskapssamhället såsom exempelvis gransknings- eller sakkunniguppdrag,
 • intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
 • erfarenhet av att samarbeta i grupp, liksom förmåga att arbeta individuellt/självständigt.
 • utmärkta kunskaper i engelska, i skrift och tal.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid eller erfarenhet från forsknings- och utvecklingsarbete inom industrin eller andra organisationer motsvarande en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat lärosäte,
 • intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde,
 • erfarenhet av interdisciplinärt arbetet som visar på kunskap om systemanalys och tillämpningen/rollen för integrerade modeller att informera och öka förståelsen kring: policy, teknik, socio-ekonomi, och miljömässig utveckling,
 • administrativ skicklighet.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST. Ansök via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Anställningen är längst fyra år, kan dock förnyas om det på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller särskilda skäl. Anställningstiden får omfatta högst sex år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2017-0637
Kontakt
 • Mark Howells, enhetschef,, epost: mark.howells@energy.kth.se tele: 0734618352
 • Anton Lagerbäck, personalhandläggare,, epost: lagerba@kth.se, 087907628
Publicerat 2018-03-14
Sista ansökningsdag 2018-05-04

Tillbaka till lediga jobb